Rozmiar tekstu: pomniejsz tekst resetuj tekst powiększ tekst drukuj

Agnozja

Agnozja to zaburzenie zdolności rozpoznawania znanych bodźców i elementów otoczenia, przy jednoczesnym braku zaburzeń sensorycznych, pojawiające się zwykle w skutek uszkodzenia płatów ciemieniowych mózgu. Podstawowe typu agnozji to:

  • agnozja wzrokowa- upośledzenie umiejętności identyfikacji znanych obiektów, przy zachowanej umiejętności rozpoznawania ich za pomocą innych zmysłów; jej odmianą jest prozopagnozja, uniemożliwiająca choremu rozpoznanie twarzy znanych mu osób;
  • agnozja czuciowa – brak umiejętności rozpoznawania przedmiotów przy pomocy dotyku; odmianą agnozji czuciowej jest astereognozja, polegająca na niezdolności rozpoznawania kształtów, mimo zachowanej zdolności identyfikowania rozmiarów i faktury oraz autotopagnozja, polegająca na brak świadomości topografii własnego ciała;
  • agnozja słuchowa – brak umiejętności identyfikacji dźwięków, powtarzania melodii, świadomości popełniania błędów w mowie;

Wyróżnia się również anozognozję, objawiającą się brakiem świadomości zaburzeń chorobowych. Znane są przypadki zaprzeczania istnieniu ślepoty przez osoby niewidome.

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość