Rozmiar tekstu: pomniejsz tekst resetuj tekst powiększ tekst drukuj

Badanie dopplerowskie

Naszą główną substancją życiodajną jest krew, zaopatrująca ciało w niezbędne do prawidłowego funkcjonowania składniki i minerały. Bezwzględnie dociera do każdego miejsca, lecz czasem na swej drodze napotyka przeszkody, w których wykryciu pomaga badanie dopplerowskie.

Podstawy badania dopplerowskiego

Badanie dopplerowskie jest badaniem diagnostycznym USG wykorzystującym zjawisko zwane „efektem dopplera”, w którym charakterystyczna jest zmiana częstotliwości fal dźwiękowych podczas odbicia od ruchomej przeszkody. Im bliżej przeszkody znajduje się fala dźwiękowa, tym większa częstotliwość i na odwrót – im dalej, tym częstotliwość mniejsza, co dokładnie odnotowuje specjalistyczna aparatura. Różnice w tych częstotliwościach lekarze nazywają przesunięciami dopplerowskimi.

Czemu służą badania dopplerowskie?

Podczas badania ultrasonograficznego można stwierdzić, czy badana struktura to naczynie krwionośne, czy w jego środku występuje prawidłowy obieg krwi oraz jaki jest jego kierunek i charakter – burzliwy, laminarny czy korkowy.

Metodą tą możemy również zbadać, czy istnieją znaczne zmiany w prędkości przepływu w żyłach i tętnicach, gdzie odnotowaliśmy przeszkody wewnątrznaczyniowe lub zwężone naczynia krwionośne, sprawdzić jak unaczyniony jest potencjalny guz oraz ustalić dokładną ilość przepływającej krwi.

Wskazania do wykonania badań dopplerowskich

Badanie Dopplerowskie stosuje się, gdy:

  • dochodzi do jakichkolwiek zaburzeń krążenia w obwodowych naczyniach żylnych i tętniczych,

  • istnieją neurologiczne symptomy niedokrwienia ośrodka układu nerwowego,

  • występują przetoki naczyniowe,

  • występują tętniaki naczyń brzusznych lub aorty,

  • istnieje konieczność oceny stanu krążenia i serca.

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość