Rozmiar tekstu: pomniejsz tekst resetuj tekst powiększ tekst drukuj

Badanie ENG

Badanie ENG to zabieg diagnozujący uszkodzenia narządu równowagi przy pomocy urządzenia rejestrującego ruchy gałek ocznych.

Czemu służy badanie?

Badanie ENG ocenia zjawisko oczopląsu, które uważane jest za obiektywny wynik zaburzeń narządu przedsionkowego. Urządzeniem, które rejestruje oczopląs jest elektronystagmograf połączony z komputerem oraz elektrodami umieszczonymi na skroniach i czole pacjenta. Oceniany jest oczopląs wywołany (indukowany kinetycznie, położeniowy, optokinetyczny) i samoistny.

Na czym polega badanie?

Chory zobowiązany jest do przerwania spożywania posiłków na mniej więcej 2 godziny przez zabiegiem, ze względu na częste występowanie nudności lub wymiotów podczas pobudzenia przedsionka bodźcami kalorycznymi. Chory nie może również przyjmować żadnych leków uspokajających w okresie 72 godzin przed zabiegiem.

Wymagana pozycja podczas badania ENG to leżąca lub siedząca. Lekarz przemywa skórę pacjenta spirytusem, po czym przymocowuje elektrody do głowy przy użyciu specjalnego kleju – jedna na czole i dwie na skroniach blisko zewnętrznego kąta oka. Następnie przez około 20 sekund badający wlewa do ucha pacjenta wodę o temperaturze 20°, 30° i 44°C, w ilości 100 ml lub 10 ml. Wynikiem tego działania jest podrażnienie ucha bodźcem cieplnym – tzw. próba Hollpike’a. Głowa chorego w trakcie zabiegu powinna być odchylona w tył o 60 stopni, a oczy raz otwarte, a raz zamknięte. Wyniki badania ENG zapisywane są w postaci opisowej.

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość