alergia

Dołączył(a):
14 maja 2013
Ostatnio na stronie:
14 maja 2013, 18:28
 • Perspektywy alergologii

  Dzięki wytężonej pracy stosunkowo nielicznej grupy ludzi, mimo dużych trudności i przeszkód ze strony zwolenników tradycyjnego myślenia, alergologia stała się podstawową nauką lekarską i niezależną specjalnością. Jak należy rozumieć to sformułowanie? Porównajmy ją z jakąś...

  czytaj dalej »

 • Alergia zawodowa

  Wraz z rozwojem techniki, głównie przemysłu chemicznego, powstaje wiele nowych substancji, które mogą wywoływać alergozy zawodowe zarówno u osób atopowych, jak i u nieatopowych.

  W pierwszej grupie objawy mogą pojawić się dość szybko po przystąpieniu do pracy, w drugiej zaś — de...

  czytaj dalej »

 • Rzadsze alergozy

  Obraz byłby niepełny, gdybym ograniczył się jedynie do tych chorób, o których czytelnik przecież coś niecoś słyszał. Należy chociaż pobieżnie omówić te alergozy, które są jeszcze mało znane. Warto dokonać krótkiego ich przeglądu. Przyjmę w tym wypadku system omawiania ukła...

  czytaj dalej »

 • Wyprysk kontaktowy

  Jest to ostatnia jednostka chorobowa z grupy rozpowszechnionych alergoz, przebiegających często pod postacią tzw. dużej alergii. Wyprysk (egzema) często trudno odróżnić od ograniczonego atopowego zapalenia sikory. Ograniczone, swędzące, grudkowe zmiany lokalizują się w miejscu zetkni...

  czytaj dalej »

 • Migrena

  Migrena jest chorobą alergiczną o wybitnie rodzinnym podłożu, w której jednak nie udaje się wykazać odczynów antygen—przeciwciało. Nazywa się ją niereagiczną (bez reagin) postacią alergii, jednak określono dość wyraźnie czynniki wywołujące tę chorobę. Sprawa wymaga jeszcze...

  czytaj dalej »

 • Atopowe zapalenie skóry

  W dawnej terminologii dermatologicznej chorobę tę nazywano świerzbiączką Besniera. Atopowe zapalenie skóry jest zdecydowaną alergozą o typie odczynów wczesnych. W chorobie tej bezsporny jest podkład dziedziczny. U dzieci zmiany umiejscawiają się na skórze twarzy i głowy, u młodzie...

  czytaj dalej »

 • Pokrzywka

  Po dobrym obiedzie zjadło się smakowicie pachnące poziomki. Cena jednak była wysoka. W jakiś czas potem pojawiły się obrączkowate wykwity na całym ciele. Wykwity te wywołały przykre swędzenie. Nie trwało to długo, było jednak podwójnie przykre: dolegliwości fizyczne i żal, że t...

  czytaj dalej »

 • Obrzęk Ouinckego (obrzęk naczyniowo-nerwowy)

  Jednym z bardziej niebezpiecznych odczynów alergicznych jest obrzęk Quinckego. Jest to szybka reakcja na alergen, która polega na rozszerzaniu się naczyń głównie skóry twarzy i szyi. Zjawisko rozszerzenia naczyń dotyczy również błon śluzowych. Powoduje to przesiąkanie płynu z obsza...

  czytaj dalej »

 • Pyłkowica (katar sienny, gorączka sienna)

  „Tu radio St. Louis. 10 sierpnia. Przerywamy na chwilę program, by nadać specjalny komunikat. W ciągu ostatnich kilku godzin w stanie Missouri zanotowano początek pylenia się ambrozji. Należy przypuszczać, że maksymalne nasilenie tego zjawiska wystąpi w ciągu najbliższych dwóch tygo...

  czytaj dalej »

 • Astma oskrzelowa

  Jest to jedna z najczęstszych i zarazem najcięższych alergoz, a rozpowszechnienie jej dotyczy około 1% populacji. Istota objawów chorobowych polega na napadach duszności wywołanych rozległym skurczem oskrzeli i nadmierną produkcją śluzu przez ich gruczoły śluzowe.

  Choroba ta może p...

  czytaj dalej »