alergia

Dołączył(a):
14 maja 2013
Ostatnio na stronie:
14 maja 2013, 18:28
 • Choroba posurowicza

  W związku z szerokiem stosowaniem surowic odpornościowych, które były zdobyczą immunologii przełomu XIX i XX w., powstał nowy problem — choroba posurowicza.

  Choroba posurowicza jest związana z odczynem alergicznym na surowicę odpornościową. Zauważono, że u wielu osób po 6—12 dn...

  czytaj dalej »

 • Medycyna praktyczna a problemy alergologii

  Czy istnieje dział medycyny praktycznej bez problemów alergii? Samo sformułowanie tego pytania nasuwa już odpowiedź: nie istnieje. W jednych działach medycyny problem ten odgrywa większą rolę, w innych mniejszą, jednak nie ulega wątpliwości, że alergia wiąże się z każdym działem...

  czytaj dalej »

 • Leczenie objawowe alergii

  Hormony kory nadnerczy są bardzo szeroko stosowane w leczeniu chorób alergicznych. Gdyby leki te nie miały działań niekorzystnych (niekiedy groźnych), leczenie chorób alergicznych byłoby w zasadzie rozwiązane. Unikamy tych leków, ale niestety stosowanie ich jest niekiedy niezbędne, cza...

  czytaj dalej »

 • Leczenie odczulające

  Jedną z bardziej popularnych metod jest leczenie odczulające. Skuteczność jego jest oceniana rozmaicie. Najlepsze wyniki tego typu leczenia uzyskano w uczuleniach na pyłki roślin i kurz domowy.

  Znany alergen wprowadza się w dawkach stopniowo wzrastających. Początkowo wprowadzane dawki s...

  czytaj dalej »

 • Eliminacja alergenów z otoczenia

  Zadanie to, zwykle proste do przeprowadzenia, niekiedy jednak jest niemożliwe do wykonania. Jeżeli ktoś, przykładowo, dostaje wysypki alergicznej po zjedzeniu raków, to sprawa jest prosta, jeżeli natomiast jest uczulony na kurz domowy, to zadanie się komplikuje. Raki można zawsze usunąć...

  czytaj dalej »

 • Wygasanie odczynu alergicznego

  Po okresie dojrzewania płciowego istnieje pewna naturalna tendencja do wygasania alergii. Pocieszający jest np. fakt, że tylko 20% osób dorosłych choruje na astmę nabytą w dzieciństwie. U 80% doszło więc do samoistnego wyleczenia. Sama natura wyręczyła tu lekarza. Zostaje jednak 20% c...

  czytaj dalej »

 • Leczenie alergii

  Skuteczna walka z chorobami polega głównie na zapobieganiu im. Leczenie jest zawsze sprawą wtórną, na pewno bardziej efektowną, ale mniej skuteczną. Ta generalna zasada uwidocznia się może najwyraźniej w dziedzinie chorób zakaźnych, lecz i w alergii znaczenie jej jest bardzo istotne.

  ...

  czytaj dalej »

 • Które tkanki można przeszczepiać?

  Przeszczepy można podzielić na trzy duże grupy:

  1.Przeszczepy autologiczne. Przeszczepy z jakiegokolwiek miejsca tego samego osobnika w drugie. Obejmują one najczęściej skórę, naczynia i kości.

  2.Przeszczepy homologiczne. Przeszczepy w obrębie tego samego gatunku. Przykładem może by...

  czytaj dalej »

 • Przeszczepianie narządów

  Przeszczepianie narządów jest dziś dziedziną samą w sobie, tak że poświęcimy mu niewiele miejsca. Wiąże się jednak ono z pewnymi problemami immunologicznymi, których nie sposób pominąć.

  Podstawą skutecznego przeszczepu tkankowego jest „pokrewieństwo tkankowe” dawcy i biorcy...

  czytaj dalej »

 • Odporność konstytucyjna

  Organizm żywy jest nastawiony na samowystarczalność, i to im lepiej zorganizowany, im bardziej doskonały, tym bardziej „niechętny” innym, obcym tkankom. Niekiedy dziedziczy tę „niechęć”, niekiedy sam ją sobie wypracowuje. Zjawisko to dotyczy różnych tkanek, lecz najbardziej typ...

  czytaj dalej »