alergia

Dołączył(a):
14 maja 2013
Ostatnio na stronie:
14 maja 2013, 18:28
 • Alergeny bakteryjne, wirusowe, grzybicze i pasożytnicze

  Ich zarodniki unoszą się w atmosferze w okresie wiosny i lata. Grzyby te są wszędzie. Znaczne ich ilości zalegają w powietrzu nie wietrzonych mieszkań, a ich rola w uczuleniu na tzw. czynniki domowe i klimatyczne jest bardzo istotna.

  Pasożyty, głównie glisty, czasem trychiny, tasiemce...

  czytaj dalej »

 • Czynniki fizyczne

  Przekonano się, że •objawy alergiczne mogą powstawać u pewnych osób na skutek działania zimna, ciepła, naświetlania słonecznego lub wysiłku fizycznego. Łańcuch przyczynowy tych objawów jest niejasny. Przypuszcza się, że u ludzi wrażliwych na czynniki fizyczne na skutek ich dzia...

  czytaj dalej »

 • Alergeny kontaktowe

  Należy tu ogromna grupa substancji, które wywołują uczulenie poprzez bezpośrednie działanie szkodliwych związków na skórę. Wymienić ich wszystkich nie sposób. Obejmuje ona kosmetyki (szminki, pudry, kremy itp.), naturalne i syntetyczne związki stosowane w przemyśle i niektóre zwią...

  czytaj dalej »

 • Alergeny pokarmowe

  Drogą wprowadzenia jest tu oczywiście przewód pokarmowy. Przypadków alergii związanej z uczuleniem na określone pokarmy jest na pewno więcej, niż się domyślamy. Są pewne pokarmy predysponowane do wytwarzania alergii. Należą do nich głównie jaja, mleko, ryby, produkty zbożowe, pozi...

  czytaj dalej »

 • Alergeny wziewne

  Należy do nich kurz domowy, włosie zwierzęce, pióra, wełna, pyłki roślin, grzyby (tzw. niedoskonałe), produkty insektów, pyły przemysłowe i inne alergeny, których znaczenie jest już mniejsze. Drogą, którą alergeny wnikają do organizmu, jest błona śluzowa nosa i śluzówki oskrz...

  czytaj dalej »

 • Wpływ układu nerwowego na występowanie alergii

  Wielokrotne obserwacje kliniczne i prace eksperymentalne wykazały niewątpliwą rolę układu nerwowego w powstawaniu i przebiegu chorób alergicznych. Nikt tej roli nie neguje, jest ona zbyt oczywista. Dla samego problemu ma to znaczenie drugorzędne, z jakiej pozycji tłumaczy się zależnoś...

  czytaj dalej »

 • Rola infekcji a występowanie alegrii

  Przez infekcję rozumiemy w tym przypadku głównie zakażenie bakteryjne, rzadziej grzybicze lub wirusowe.

  Przeglądając stare podręczniki alergologii zastanawiamy się, ile miejsca poświęcono tam chorobom atopowym. O alergii bakteryjnej wspomniano tam tylko mimochodem. To nie był przypade...

  czytaj dalej »

 • Hormony a alergia

  Wiedza o alergii i hormonach jest zbyt młoda, ażeby skonfrontowanie wzajemnych zależności mogło dać jednoznaczną opinię. Są dane, że u dzieci chorych na alergozy częściej niż u zdrowych występuje niedoczynność tarczycy, u dorosłych natomiast nadczynność tarczycy pogarsza przebi...

  czytaj dalej »

 • Wpływ warunków bytowania i zawodu a alergia

  Osoby mieszkające w zagęszczonych, wilgotnych, zakurzonych i dusznych pomieszczeniach chorują znacznie częściej na alergozy typu środowiskowego (uczulenia na kurz, pióra, pleśnie i insekty). W początkowym okresie rozwoju alergologii sądzono, że alergia jest chorobą klas zamożniejszyc...

  czytaj dalej »

 • Rola klimatu a alergia

  W zapadalności na choroby alergiczne klimat ma jednoznaczne, bezsporne i zasadnicze znaczenie. Wpływ czynników klimatycznych na po wstawanie alergoz jest tak oczywisty, że zwrócili na to uwagę lekarze już kilkaset lat temu.

  W 1698 r. John Floyer stwierdził, że chory na astmę czuje się...

  czytaj dalej »