alergia

Dołączył(a):
14 maja 2013
Ostatnio na stronie:
14 maja 2013, 18:28
 • Płeć, rasa i budowa ciała a występowanie alergii

  W wieku dojrzałym rozpowszechnienie chorób alergicznych u mężczyzn i kobiet jest mniej więcej jednakowe. Chłopcy zapadają na alergozy znacznie częściej (głównie na astmę) niż dziewczęta. Liczni autorzy stwierdzają, że do momentu dojrzewania płciowego astma jest dwukrotnie częsts...

  czytaj dalej »

 • Wpływ wieku na alergię

  Nie ulega wątpliwości, że wiek ma istotne znaczenie dla alergii. Organizm dziecięcy jest najbardziej podatny na ujawnienie się odczynów alergicznych. W okresie wczesnego dzieciństwa około 50% dzieci cierpi na różne choroby alergiczne. W pierwszym roku życia na pierwszy plan wysuwa się...

  czytaj dalej »

 • Alergia a dziedziczność

  Dziedziczność odgrywa w alergii istotną i niewątpliwą rolę. Dziedziczność ujęta współcześnie, z uwzględnieniem współistnienia czynników genetycznych i środowiskowych w powstawaniu choroby, znajduje odbicie w praktycznej obserwacji i rejestracji m.in. również chorób alergicznyc...

  czytaj dalej »

 • Typ IV — opóźniony, tuberkulinowy

  Typ IV — opóźniony, tuberkulinowy. W odczynie tym, typowym dla alergii bakteryjnej (wzorcem tego typu reakcji jest próba tuberkulinowa) i alergii skórnej typu egzemy, źródłem reakcji są uczulone przez antygen limfocyty. Nie ma tu więc krążących przeciwciał, lecz ,spreparowane” d...

  czytaj dalej »

 • Odczyn Arthusa

  Typ III — pośredni, odczyn Arthusa, kompleksów immunologicznych. Reakcja Arthusa polega na wytrącaniu się w świetle naczyń krwionośnych luźno związanych ze sobą połączeń (kompleksów) antygen—przeciwciało. Połączenia te zawierają antygen, przeciwciała IgG lub IgM oraz dope...

  czytaj dalej »

 • Autoalergia

  Typ II — cytotoksyczny (autoalergia). Ten typ reakcji polega na tym, że antygen jest albo częścią składową błony komórkowej, albo wtórnie adsorbuje się na niej. Przeciwciałami są tu immunoglobuliny klasy IgG lub IgM. Wynikiem reakcji antygen—przeciwciało jest rozpad (cytoliz...

  czytaj dalej »

 • Immunoglobulina E

  Immunoglobulina E — „zapalnik” odczynu natychmiastowego. Przeciwciało jest to związek chemiczny, który powstaje pod wpływem antygenu i ma zdolność wiązania się z nim. Przeciwciała są substancjami białkowymi należącymi do grupy globulin. Globulina mająca zdolność łączenia s...

  czytaj dalej »

 • Komórka tuczna

  Komórka tuczna (mastocyt) została po raz pierwszy opisana przez Paula Ehrlicha w 1877 r. Ta zlokalizowana w różnych tkankach komórka przez blisko 100 lat była swoistym curiosum biologii. Nie znano jej pochodzenia ani roli, którą miałaby spełniać w ustroju. Jej odpowiednik — granulo...

  czytaj dalej »

 • Odczyn Prausnitza-Kustnera

  Pośrednim sposobem wykrywania reagin są próby skórne. Badanie polega na wstrzyknięciu alergenu, najczęściej śródskórnie; w przypadku uczulenia na dany alergen powstaje w miejscu wstrzyknięcia zaczerwienienie i pęcherz. Jedną ż odmian tych prób jest odczyn Prausnitza-Kustnera.

  Carl...

  czytaj dalej »

 • Anafilaksja bierna

  tan uczulenia można również przenieść z jednego zwierzęcia na drugie. W tym celu wstrzykuje się zdrowemu zwierzęciu dożylnie lub dootrzewnowe surowicę krwi zwierzęcia uczulonego. Teraz wystarczy wstrzyknięcie temu zwierzęciu alergeny na który był uczulony dawca surowicy, ażeby wys...

  czytaj dalej »