alergia

Dołączył(a):
14 maja 2013
Ostatnio na stronie:
14 maja 2013, 18:28
 • Reaginy

  W atopii wykrywanie przeciwciał stanowi problem znacznie trudniejszy. Reaginy są przeciwciałami niepełnymi. Nie dają one odczynu precypitacji ani odczynu wiązania dopełniacza.

  Znaczne trudności w wykrywaniu reagin in vitro tłumaczono związaniem ich przez komórki, przy nieznacznym po...

  czytaj dalej »

 • Atopia

  Jak już wspomniałem, do grupy odczynów bezpośrednich zaliczono anafilaksję i atopię. Atopia jest pojęciem, którego nie można przetłumaczyć na rodzimy język. Oznacza ono coś, co nie jest na swoim miejscu. Pojęcie atopii wprowadził amerykański badacz alergii — Arthur Coca. Oddziel...

  czytaj dalej »

 • Anafilaksja u człowieka

  Z punktu widzenia praktycznego każdy ogólno-ustrojowy, burzliwy i szybki odczyn po zetknięciu się z alergenem klasyfikujemy jako wstrząs anafilaktyczny. W pewnych przypadkach decyduje tu ilość i droga wprowadzenia alergenu. Odczyny ana-filaktyczne powstają najczęściej po powtórnych wst...

  czytaj dalej »

 • Anafilaksja

  Pojęcie anafilaksji wiąże się ze sztucznym uczuleniem, najczęściej eksperymentalnym. Przede wszystkim będzie to dotyczyło zwierząt, lecz w pewnych przypadkach reakcje anafilaktyczne mogą występować rów-* nież u ludzi. Prześledźmy to ńa przykładach. Najłatwiej wywołać odczyny...

  czytaj dalej »

 • Leukotrieny

  W 1979 r. ustalono wzór chemiczny kilku związków chemicznych, które dawniej między innymi określano jako substancję wolno działającą anafilakisji. Składa się na nią kilka substancji o charakterze lipidowym, które nazwano leukotriemami. Nazwa ich wywodzi się stąd, że źródłem ic...

  czytaj dalej »

 • Histamina

  Z ziarnistości komórek tucznych wyzwala się substancja, która jest najistotniejszym związkiem w zjawiskach odczynów wczesnych, zwana histaminą.

  Poszczególne tkanki żywego organizmu (skóra, błona śluzowa żołądka, krwinki płytkowe, komórki tuczne itp.) zawierają duże ilości his...

  czytaj dalej »

 • Reakcja antygen—przeciwciało i jej następstwa

  Typ I natychmiastowy, anafilaktyczny. Kliniczny wynik reakcji antygen-—przeciwciało w dużej mierze zależy od miejsca ich spotkania. W pewnych stanach przeciwciała krążą we krwi, luźno związane z powierzchnią komórek zasadochłonnych (bazofilów), lub znajdują isię na powierzchni na...

  czytaj dalej »

 • Typy odczynów alergicznych

  I anafilaktyczny, natychmiastowy, atopowy,

  II cytotoksyczny (autoalergia),    «

  III pośredni (odczyn Arthusa, kompleksów immunologicznych),

  IV komórkowy, opóźniony, tuberkulinowy.

  Typ I jest najczęstszym odczynem alergicznym. Przeciwciałem, który go wywołuje, jest produkowana prz...

  czytaj dalej »

 • Przeciwciała

  Nie ulega wątpliwości, że substancje, które tworzą się pod wpływem działania antygenu i mają właściwość łączenia się z antygenami^ powstają w układzie siateczkowo-śródbłonkowym. Produkcję przeciwciał można zahamować zablokowaniem tego układu. Przez narzucenie komórkom...

  czytaj dalej »

 • Alergeny

  Substancje, które powodują powstawania przeciwciał i mają zdolność swoistego łączenia się z nimi, nazywamy antygenami. W odczynach alergicznych przyjmują one nazwę alergenów. Z punktu widzenia mechanizmu działania (tworzenie się przeciwciał) antygen i alergen są synonimami. Alerge...

  czytaj dalej »