Anafilaksja bierna

tan uczulenia można również przenieść z jednego zwierzęcia na drugie. W tym celu wstrzykuje się zdrowemu zwierzęciu dożylnie lub dootrzewnowe surowicę krwi zwierzęcia uczulonego. Teraz wystarczy wstrzyknięcie temu zwierzęciu alergeny na który był uczulony dawca surowicy, ażeby wystąpił u niego wstrząs anafilaktyczny.

Ten rodzaj reakcji można przypadkowo wywołać u człowieka przez przetoczenie krwi zawierającej swoiste przeciwciała. Na szczęście tego typu odczyny opisywano bardzo rzadko.

W przypadku biernej skórnej anafilaksji wstrzyknięcie śródskórne surowicy zawierającej przeciwciała uczula to miejsce. Jeśli po kilkunastu godzinach wstrzyknie się w to miejsce swoisty alergen, powstanie obrzęk i zaczerwienienie, tak jak w teście skórnym z alergenem u osobnika naturalnie (czynnie) uczulonego. Odczyn biernej skórnej anafilaksji wykorzystuje się u zwierząt w celu śledzenia działania czynników (leków) hamujących odczyny anafilaktyczne. Podanie zwierzęciu biernie uczulonemu skutecznego leku hamuje odczyn biernej anafilaksji. U ludzi odczyn ten ma zastosowanie przy wykrywaniu uczulenia za pośrednictwem osoby zdrowej i nazywa się go wówczas odczynem Prausnitza-Kustnera.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość