Leczenie odczulające

Jedną z bardziej popularnych metod jest leczenie odczulające. Skuteczność jego jest oceniana rozmaicie. Najlepsze wyniki tego typu leczenia uzyskano w uczuleniach na pyłki roślin i kurz domowy.

Znany alergen wprowadza się w dawkach stopniowo wzrastających. Początkowo wprowadzane dawki są tak małe, że nie powodują w ogóle odczynu albo odczyn jest znikomy. Tego rodzaju leczenie przeciąga się niekiedy do kilku miesięcy i powinno być co jakiś czas powtarzane.

Jaki więc jest mechanizm leczenia swoiście odczulającego?

W przebiegu odczulania swoistego powstają we krwi odrębne przeciwciała, zwane przeciwciałami blokującymi. Jak wiemy, w odczynach wczesnych tworzą się przeciwciała IgE — rea-^ giny, które są związane z powierzchnią komórek, i zetknięcie ich z alergenem wywołuje burzliwy odczyn, powodujący uwolnienie mediatorów reakcji alergicznej (histamina, leuko-trieny itd.). Przeciwciała blokujące są konkurencją dla reagin, blokują ich działanie; różnią się od nich istotnymi właściwościami chemicznymi i biologicznymi. Przeciwciała blokujące są ciepłostałe (reaginy" są ciepłochwiejne, uczulają skórę) i nie uczulają skóry, przechodzą przez łożysko od matki do płodu (reaginy nie wykazują tej właściwości), łatwiej łączą się z alergenem niż reaginy, a ponieważ reakcja ta przebiega w surowicy krwi, komórki nie zostają wciągnięte do reakcji i nie uwalniają się mediatory reakcji alergicznej. Przeciwciała blokujące można, w pewnym sensie, porównać do przeciwciał odpornościowych, bo i tam reakcja antygen—przeciwciało przebiega w płynach ustrojowych, dlatego też jest ona bezobjawowa.

Reakcja przeciwciało blokujące—alergen przebiega również bezobjawowo. Przeciwciała blokujące neutralizują alergeny, zanim mogą one osiągnąć komórkę. Trudno dziś odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w jednym przypadku alergen jest bodźcem do wytwarzania rea-gin, w drugim — przeciwciał blokującyćh.

Pod wpływem wstrzykiwań roztworów alergenu przeciwciała blokujące powstają zarówno u osób zdrowych, jak i chorych na alergię. Równocześnie ze wzrostem poziomu przeciwciał blokujących zwiększa się również poziom rea-gin u osób leczonych swoistym odczulaniem. Dzieje się tak na początku leczenia, potem poziom reagin spada.

Kariera przeciwciał blokujących jest błyskotliwa, lecz krótkotrwała. Utrzymują się one w* krwiobiegu jedynie przez kilkanaście dni, dlatego też leczenie odczulające wymaga okresor wego powtarzania albo nawet stałego stosowania niewielkich dawek podtrzymujących. W niektórych przypadkach, kiedy reaginy nie wegetują zbyt długo w organizmie, możliwe jest trwałe odczulenie, w innych natomiast leczenie musi być powtarzane.

Najistotniejszym wskaźnikiem skuteczności leczenia jest ustąpienie klinicznych cech alergii. Leczenie swoiście odczulające daje najlepsze wyniki w odczynach wczesnych.

 

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość