Leukotrieny

W 1979 r. ustalono wzór chemiczny kilku związków chemicznych, które dawniej między innymi określano jako substancję wolno działającą anafilakisji. Składa się na nią kilka substancji o charakterze lipidowym, które nazwano leukotriemami. Nazwa ich wywodzi się stąd, że źródłem ich są leukocyty. Leukotrieny C4 i D4 są substancjami o cechach wolno działającej anafilaksji, natomiast leukotrien B4 okazał się dawniej wykrytym czynnikiem ściągającym do miejsca reakcji krwinki kwasochłonne (czynnik chemotaktyczny krwinek kwasochłonnych), które zawsze towarzyszą reakcjom alergicznym, oraz czynnikiem aktywującym krwinki płytowe, zwanym PAF (pla-telet activating factor), który został wykryty w latach siedemdziesiątych i jest odpowiedzialny za uwolnienie enzymów płytek krwi.

Leukotrieny C4 i D4 odpowiadają za przedłużający się stan reakcji alergicznej, wchodzą do akcji po histaminie i działają jeszcze wówczas, kiedy histamina przestała już działać. Są one więc odpowiedzialne za przedłużającą się fazę reakcji alergicznej.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość