LekarzRodzinny

Dołączył(a):
8 maja 2013
Ostatnio na stronie:
8 maja 2013, 19:36
 • Osteoporoza

  Osteoporoza jest chorobą układu kostnego charakteryzującą się obniżeniem wytrzymałości kości, co prowadzi do zwiększonego ryzyka złamań. Wytrzymałość kości zależy od gęstości i jakości tkanki kostnej.

  Osteoporoza występuje w postaci pierwotnej i wtórnej. Po menopauzie kobie...

  czytaj dalej »

 • Rzekoma niedoczynność przytarczyc

  Etiologia: oporność receptorów w tkankach na działanie PTH w wyniku za-burzen ia genetycznego.

  Postaci:

  • z opornością nerkową na PTH (najczęstsza) - objawy podobne do S-HPT,
  • z opornością kostną - nigdy nie dochodzi do kalcyfikacji pozakostnych,
  • z opornością całkowitą - zwapni...

  czytaj dalej »

 • Niedoczynność przytarczyc

  Etiologia:

  postaci:

  • jatrogenna (pooperacyjna, głównie jako powikłanie tyreoiclektomii, po leczeniu z użyciem l3lI, po napromienieniu okolicy szyi),
  • samoistna, czyli idiopatyczna (izolowana wrodzona niedoczynność przytarczyc u noworodków i niemowląt, zespół III i IV kieszonki skrze...

  czytaj dalej »

 • Przełom hiperkalcemiczny (crisis hypercalcaemica)

  Etiologia: wskutek wzrostu kalcemii zwykle powyżej 3,5 mmol/l, najczęściej w przebiegu nowotworów, P-HPT (przełom przytarczycowy), w wyniku niewłaściwie kontrolowanego leczenia witaminą D3 lub jej aktywnymi metabolitami.

  Objawy kliniczne: wielomocz, wzmożone pragnienie, nudności, wy...

  czytaj dalej »

 • Wtórna nadczynność przytarczyc (S-HPT)

  Etiologia: w przebiegu chorób wywołujących stany przewlekłej hipokalcemii (przewlekła niewydolność nerek - ciężki przebieg S-HPT, zespoły upośledzonego wchłaniania wapnia); dochodzi do powiększenia wszystkich czterech przytarczyc.

  Objemy kliniczne-, wytrącanie fosforanów wapnia w...

  czytaj dalej »

 • Pierwotna nadczynność przytarczyc (P-HPT)

  Etiologia-, gruczolak jednej lub kilku przytarczyc, rozrost komórek głównych, rak przytarczyc, rzadko - skojarzenie tych stanów.

  Objawy kliniczne są często typowe dla innych jednostek chorobowych

  i są określane jako „maski” kliniczne:

  • kamica nerkowa - wapniowa (nawrotowa, obus...

  czytaj dalej »

 • Profilaktyka jodowa w Polsce i jej pozytywne efekty

  Przez długi okres powojenny na całym obszarze Polski występował niedobór jodu (a tym samym endemia wola) stopnia lekkiego bądź umiarkowanego, co wynikało z faktu, że profilaktyka jodowa albo nie istniała, albo była prowadzona na niewystarczającym poziomie. W 1997 roku zastosowano w Po...

  czytaj dalej »

 • Mierniki niedoboru jodu w badaniach populacyjnych

  Najczęściej badanymi wskaźnikami niedoboru jodu (według Międzynarodowej Komisji ds. Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu; ICCIDD, 1992) są:

  1. zwiększenie odsetka powiększenia tarczycy u dzieci szkolnych, stwierdzanego w badaniu palpacyjnym i USG (norma - do 5%),
  2. obniżone stężenie jodu...

  czytaj dalej »

 • Nowotwory tarczycy

  Wśród nowotworów tarczycy przeważają zdecydowanie guzy pochodzenia nabłonkowego, spośród których wyróżnia się gruczolaka pęcherzykowego oraz raki (kolejność według częstości występowania): brodawkowaty (ponad 70%), pęcherzykowy (około 20%), anaplastycz-ny (około 5%) i rdzeni...

  czytaj dalej »

 • Zapalenia tarczycy

  Zapalenia tarczycy stanowią różnorodną pod względem etiologii grupę jednostek chorobowych.

  Uwzględniając przebieg kliniczny, zapalenia tarczycy można podzielić na zapalenia ostre, podostre i przewlelde.

  Etiologia:

  Ostre zapalenie tarczycy najczęściej wywołane jest przez bakterie:...

  czytaj dalej »