LekarzRodzinny

Dołączył(a):
8 maja 2013
Ostatnio na stronie:
8 maja 2013, 19:36
 • Samoistne śródmiąższowe zapalenie płuc (samoistne włóknienie płuc)

  W przedziale 35-44 lat zapadalność na tę chorobę wynosi < 3/100 000, ale po 75. roku życia - 175/100 000.

  Etiologia nieznana.

  W śródmiąższu płuc, ale także w pęcherzykach komórki zapalne: neutronie, monocyty, także limfocyty. Następnie do płuc migrują fibroblasty. Dochodzi ta...

  czytaj dalej »

 • Choroby śródmiąższowe płuc

  Choroby śródmiąższowe płuc to grupa chorób, w których pierwotne uszkodzenie ma miejsce w śróclmiąższu płuc (przestrzeń między błoną podstawną nabłonka oddechowego i śródbłonka naczyń krwionośnych pęcherzyków płucnych). Zmiany te powodują zaburzenia restrykcyjne płuc (z...

  czytaj dalej »

 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc

  Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCbP) charakteryzuje się niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przeplywti powietrza przez drogi oddechowe, Ograniczenie to jest zwykle postępujące i wiąże się z nieprawidłową odpowiedzią zapalną płuc na szkodliwe pyły lub gazy. POChP stwierd...

  czytaj dalej »

 • Astma zawodowa

  Jest: to postać astmy wywołana ekspozycją na specyficzny czynnik w środowisku pracy.

  Astma zawodowa: postać immunologiczna z udziałem mechanizmów IgE-zależnych i nieimmunologiczna, tzw. irrilant induced aslhma(przewlekły kaszel lub duszność, które występują w ciągu 24 godzin p...

  czytaj dalej »

 • Astma wysiłkowa

  Pojęcie to odnosi się do powysiłkowego zwężenia oskrzeli. Nie jest odmiennym typem astmy, a następstwem istnienia alergicznego zapalenia w błonie śluzowej oskrzeli w astmie i związanej z nim naclreaktywności oskrzeli.

  Wdychanie suchego, zimnego powietrza powoduje wzrost osmolarności...

  czytaj dalej »

 • Astma oskrzelowa

  W ostatnich dwudziestu latach obserwuje się wzrost zachorowań na astmę. Częstość występowania astmy w różnych krajach jest bardzo zróżnicowana. Według badania ISAAC u dzieci rozrzut sięga od 2 do 25%. W Polsce choruje na astmę 9,2% dzieci i 5% dorosłych.

  Astma jest przewlekłą ch...

  czytaj dalej »

 • Zachłystowe zapalenie płuc

  Masywna aspiracja treści żołądkowej z kwasem solnym może powodować martwicę, obrzęk pluć lubARDS. W zachłystowym zapaleniu płuc udział mają bakterie beztlenowe. W pozaszpitalnym zachłystowym zapaleniu płuc lekiem z wyboru jest klinclamycyna.

  W leczeniu beztlenowcowego zapalenia...

  czytaj dalej »

 • Szpitalne zapalenie płuc

  Etiologia: częstymi bakteriami są tlenowe pałeczki Gram-ujemne: P. aerugi-nosa, Escherichia coli, Klebsiellapneumoniae i gatunki z rodzaju Acinetobac-ter. Zwiększa się także częstość zakażeńStapbylococcus aureus, w tym szczepam i metycylinoopornymi.

  Intubacja i wentylacja mechani...

  czytaj dalej »

 • Pozaszpitalne zapalenie płuc

  Etiologia: najczęściej stwierdzanym drobnoustrojem jest Streptococcuspneu-moniae 06-39%), Haemophilus influenzae (5-10%), Slaphylococcus aureus (0,8-2%), Mycoplasma pneumoniae (1,3-11%), Chlamydia pneumoniae (13%) i wirusy grypy (10%). U polony chorych nie można, zidentyfikować dr...

  czytaj dalej »

 • Ostre zapalenie tchawicy

  Ostre zapalenie tchawicy i oskrzeli jest chorobą dość często występującą, zwłaszcza w miesiącach jesienno-zimowych.

  Etiologia: wirusy grypy i inne wirusy oddechowe wywołujące zakażenia grypopodobne (rbino-, corona-, entero-, acleno-, parainfluenzd). U dzieci młodszych częstym cz...

  czytaj dalej »