LekarzRodzinny

Dołączył(a):
8 maja 2013
Ostatnio na stronie:
8 maja 2013, 19:36
 • Zespół ostrej niewydolności oddechowej typu dorosłych (ARDS)

  Objawy rozwijają się w ciągu kilku godzin od zadziałania czynnika wywołującego. Najczęstsze przyczyny:

  • wstrząs,
  • posocznica,
  • urazy wielonarządowe,
  • krzepnięcie wewnątrznaczyniowe rozsiane (DIC),
  • aspiracja treści żołądkowej do płuc,
  • zapalenie płuc,
  • wdychanie substancji to...

  czytaj dalej »

 • Ostra niewydolność oddechowa

  Ostra niewydolność oddechowa są to zakłócenia wymiany gazowej w płucach, których wynikiem jest zaburzenie ciśnienia parcjalnego tlenu (Pa02i dwutlenku węgla (PaCÓ2) we krwi tętniczej.

  Rozróżnia się niewydolność oddechową typu I (częściową lub hipoksemiczną): Pa02 < 7...

  czytaj dalej »

 • Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych w podeszłym wieku

  U osób w podeszłym wieku dominuje izolowane nadciśnienie skurczowe. W postępowaniu farmakologicznym należy uwzględnić odrębności nadciśnienia związane z wiekiem: wysokooporowy charakter nadciśnienia i sztywność dużych naczyń, zmniejszoną zdolność regulacji ciśnienia, obniżony...

  czytaj dalej »

 • Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę

  Współistnienie cukrzycy i nadciśnienia jest bardzo ważnym zagadnieniem, ponieważ oba te stany wzajemnie potęgują swoje działanie jako czynniki ryzyka chorób makro- i mikronaczyniowych, prowadząc do wzrostu ryzyka zgonu sercowego, choroby niedokrwiennej serca, zastoinowej niewydolności...

  czytaj dalej »

 • Leczenie nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży

  Nadciśnienie u kobiet w ciąży jest rozpoznawane zazwyczaj na podstawie bezwzględnych wartości ciśnienia tętniczego (tj. 140/90 mm Hg lub większego) lub podwyższenia wartości ciśnienia z okresu przed ciążą lub I trymestru ciąży (tj. wzrost ciśnienia tętniczego skurczowego o >25...

  czytaj dalej »

 • Leczenie przełomu nadciśnieniowego

  Przełom nadciśnieniowy jest nagłym i gwałtownym podwyższeniem ciśnienia tętniczego do znacznych wartości, które jest głównym objawem chorobowym, bez uchwytnych uszkodzeń narządowych, ale stanowiącym duże ryzyko takich uszkodzeń zagrażających życiu chorego.

  Dla wystąpienia prz...

  czytaj dalej »

 • Nadciśnienie tętnicze oporne

  Nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie stwierdza się u chorych na nadciśnienie tętnicze, u których pomimo leczenia trzema flekami hipotensyjny-mi, w tym lekiem moczopędnym, w dawkach zbliżonych do maksymalnych, nie uzyskuje się obniżenia ciśnienia do wartości poniżej 140/90 mm Hg...

  czytaj dalej »

 • Leczenie nadciśnienia tętniczego

  Każdy chory na nadciśnienie tętnicze musi być poinformowany, że:

  • wysokie ciśnienie może być bezobjawowe i utrzymywać się przez całe życie,
  • niekontrolowane nadciśnienie jest główną przyczyną udaru mózgu, zawału serca i przedwczesnego zgonu, zaś właściwe leczenie zapobie...

  czytaj dalej »

 • Zespół Cushinga

  Objawy kliniczne: klinicznie charakteryzuje się zaokrągleniem twarzy, czerwonymi rozstępami w skórze, skłonnością do podskórnych wylewów krwawych, otłuszczeniem karku i tułowia, zanikami mięśni głównie kończyn, hirsutyzmem, obrzękami goleni, zaburzeniami miesiączkowania u kobiet...

  czytaj dalej »

 • Pierwotny hiperaldosteronizm

  Prawdziwie pierwotny hiperaldosteronizm jest związany z ACTH-zależ-nym gruczolakiem wytwarzającym alclosteron (zespół Conna), z angiotensy-nozależnym gruczolakiem bądź rakiem wytwarzającym alclosteron i z pierwotnym przerostem kory nadnerczy. Do idiopatycznego hiperaldosteroni-zmu zalicz...

  czytaj dalej »