LekarzRodzinny

Dołączył(a):
8 maja 2013
Ostatnio na stronie:
8 maja 2013, 19:36
 • Gruczolak chromochłonny

  W przeważającej większości guz ten umiejscowiony jest w nadnerczach, u około 10% pacjentów poza nimi. Nadciśnienie ma charakter napadowy u około 50% chorych i jest zależne od nadmiernego wytwarzania katechola-inin: noradrenaliny, adrenaliny, clopaminy lub Jewodopy.

  Badania (poza pods...

  czytaj dalej »

 • Nadczynność gruczołów przytarczycznych

  Objawy: wzrostowi ciśnienia tętniczego towarzyszą zwykle głębokie zaburzenia gospodarki wapniowej (zwapnienia w tkankach miękkich,- osleitis fibrosa cystica, kamica nerkowa).

  Badania (poza podstawowymi): stężenie wapnia i fosforu w surowicy oraz ich wydalanie z moczem, oznaczenie st...

  czytaj dalej »

 • Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe

  Etiologia: przyczynami nadciśnienia naczyniowo-nerkowego są: zwężenie tętnicy nerkowej (miażdżyca, dysplazja włóknisto-mięśniowa, tętniak, za-krzepica, zator, zapalenie, ucisk z zewnątrz), nerkowa przetoka tętniczo-żylna (np. po biopsji lub urazie nerki), wewnątrznerkowa wada nac...

  czytaj dalej »

 • Nadciśnienie tętnicze pierwotne

  Nadciśnienie tętnicze pierwotne (samoistne, icliopatyczne) jest złożonym wieloprzyczynowym zespołem chorobowym, zróżnicowanym pod względem hemodynamicznym, neurohormonalnym i metabolicznym. Należy do najczęściej występujących chorób dorosłej populacji rozwiniętych krajów. Przyj...

  czytaj dalej »

 • Choroby serca u kobiet w ciąży

  Układ sercowo-naczyniowy w okresie ciąży wykazuje cechy krążenia hiper-kinetycznego. Występujące u kobiety ciężarnej dolegliwości mogą nasuwać podejrzenie choroby organicznej serca. Stwarza to konieczność dokładnej analizy danych z wywiadu i badania przedmiotowego oraz przeprowadze...

  czytaj dalej »

 • Bloki przedsionkowo-komorowe

  Bloki przedsionkowo-komorowe:

  • I stopnia - w EKG wydłużenie odstępu PQ powyżej 0,2 sekundy,
  • II stopnia:

  -    typ I (periodyka Wenckebacha lub Mobitza I) - charakteryzuje się stopniowym wydłużaniem odstępu PQ w kolejnych ewolucjach aż do momentu wypadnięcia zespołu komorowego,

  ...

  czytaj dalej »

 • Zaburzenia rytmu serca

  Prawidłowy rytm zatokowy - w zapisie EKG każdy zespół QRT jest poprzedzony załamkiem P w odprowadzeniach I, II, V6, a częstość zespołu QRS wynosi 60-100 na minutę. Obecność jakiegokolwiek rytmu serca innego niż zatokowy nazywa się arytmią lub zaburzeniem rytmu serca.

  Podział zabu...

  czytaj dalej »

 • Postępowanie w przewlekłej niewydolności serca

  Postępowanie w przewlekłej niewydolności serca jest następujące:

  • niefarmakologiczne - dieta niskokaloiyczna, ubogocholesterolowa z ograniczeniem soli i płynów, zaprzestanie palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
  • farmakologiczne - inhibitory konwertazy angiotensynowej, leki moczopędne...

  czytaj dalej »

 • Przewlekła prawokomorowa niewydolność serca

  Etiologia: długo trwająca niewydolność lewej komory, stany chorobowe prowadzące do wzrostu oporów w krążeniu płucnym (np. przewlekły zespół płucno-sercowy).

  Objawy kliniczne: osłabienie, nocne oddawanie moczu, uczucie rozpierania w prawym podżebrzu, powiększenie obwodu brzucha...

  czytaj dalej »

 • Ostra prawokomorowa niewydolność serca

  Etiologia: zator tętnicy płucnej, zawał prawej komory, duży ubytek w przegrodzie międzykomorowej, tamponada serca, nagła dysfunkcja zastawki trójdzielnej, stan astmatyczny.

  Objawy kliniczne: duszność, uporczywy suchy kaszel, krwioplucie, pocenie się, uczucie lęku, często omdlenie...

  czytaj dalej »