Astma zawodowa

Jest: to postać astmy wywołana ekspozycją na specyficzny czynnik w środowisku pracy.

Astma zawodowa: postać immunologiczna z udziałem mechanizmów IgE-zależnych i nieimmunologiczna, tzw. irrilant induced aslhma(przewlekły kaszel lub duszność, które występują w ciągu 24 godzin po inhalacji czynników drażniących). Najczęstsze czynniki wywołujące astmę zawodową to mąka (u piekarzy), izocyjaniany (u malarzy) i lateks (u personelu medycznego).

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość