Choroba niedokrwienna serca

Eliopalogeneza: choroba niedokrwienna serca jest stanem, w którym dochodzi do zachwiania równowagi między aktualnym zapotrzebowaniem mięśnia sercowego na tlen i substancje energetyczne a możliwościami ich zaspokojenia, najczęściej w wyniku rozwoju zmian miażdżycowych zwężających światło naczynia, narastania skrzepimy lub kurczu naczynia ograniczającymi przepływ w naczyniu wieńcowym. Na różne postacie choroby niedokrwiennej serca choruje w Polsce około miliona osób, w tym u około 250 tys. dochodzi do ostrych incydentów wieńcowych.

Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca (miażdżycy) są niemodyfi-kowalne: wiek, płeć, dodatni wywiad rodzinny (choroba niedokrwienna serca u rodziców poniżej 55. roku życia) oraz modyfikowalne: nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia (wzrost stężenia frakcji LDL cholesterolu), palenie tytoniu, cukrzyca, otyłość, mała aktywność fizyczna, podwyższone stężenie w surowicy kwasu moczowego, homocysteiny, fibrynogenu, stężenia białka C-rekatyw-nego, ponadto doustne środki antykoncepcyjne, okres menopauzy u kobiet.

Głównym objawem choroby niedokrwiennej serca jest ból wieńcowy (stenokardialny) umiejscowiony za mostkiem, niekiedy w nadbrzuszu, promieniujący do szyi, żuchwy, karku i uszu, któremu mogą towarzyszyć: duszność, zaburzenia pracy serca, osłabienie lub omdlenie, zimne poty.

Czynnikami wyzwalającymi ból są: wysiłek, stres emocjonalny, ekspozycja na zimno. Po zażyciu nitrogliceryny ból stenokardialny ustępuje w ciągu 3—5 minut lub w ciągu kilkudziesięciu sekund. Należy go różnicować z bólami w:

 • tętniaku rozwarstwiającym aorty,
 • zatorze tętnicy płucnej,
 • zapaleniu opłucnej,
 • zapaleniu osierdzia,
 • chorobach przełyku (kurcz wpustu, zapalenia przełyku, refluks żołądko-wo-przełykowy),
 •  przepuklinie rozworu przełykowego,
 • chorobach układu kostno-stawowego,
 • zapaleniach korzeni nerwowych i nerwów międzyżebrowych (półpasiec),
 • chorobach jamy brzusznej (ostre zapalenie trzustki, kolka nerkowa, kolka żółciowa, perforacja wrzodu żołądka),
 • zaburzeniach czynnościowych układu krążenia.

Podział kliniczny choroby niedokrwiennej serca:

 • stabilna dusznica bolesna (wysiłkowa, cle nom, narastająca, pozawałowa, naczynioskurczowa),
 • ostre zespoły wieńcowe:
 • ostry zespół wieńcowy z uniesieniem odcinka ST - zawał serca z uniesieniem ST (STEMI),
 • ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST - zawał serca bez uniesienia ST (NSTEMI),
 • niestabilna dusznica bolesna,
 • nagły zgon sercowy,
 • choroba niedokrwienna serca z niewydolnością serca,
 • choroba niedokrwienna serca pod postacią zaburzeń rytmu.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość