Choroba trzewna

Etiologia: choroba trzewna jest to zespół objawów klinicznych wynikający z uszkodzenia kosmków jelitowych przez białka zawarte w pożywieniu: glia-dynę - białko żyta, sekalinę - białko pszenicy, hordeinę - białko jęczmienia i aweninę - białko owsa.

Obecnie za zasadniczą przyczynę tego procesu chorobowego przyjmuje się reakcję autoimmunologiczną. Przemawia za tym predyspozycja rodzinna, Do niedawna uważano, że choroba jest konsekwencją toksycznego wpływu gliadyny (metabolitu glutenu) na nabłonek jelitowy. Zwolenników 'miała również teoria alergiczna.

Obraz kliniczny jest zmienny, ale obserwowanych objawów jest bardzo wiele.

Występują różne postaci choroby:

  • Postać kwitnąca - występuje u małych dzieci w krótkim czasie po wprowadzeniu glutenu clo diety. Charakteryzuje się zahamowaniem dojrzewania somatycznego i psychicznego, powiększeniem obwodu brzuszka, płacziiwością, częstym oddawaniem luźnych stolców oraz objawami niedoboru wieloskładnikowego (np. białek, witamin, mikroelementów).
  • Postać zaniedbana - występuje u osób nieleczonych i charakteryzuje się bardzo bogatą symptomatologią związaną z ciężkimi niedoborami substancji niezbędnych do prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego. Spośród licznych objawów należy wymienić osłabienie odporności i skłonność do iniekcji, w tym grzybiczych, bezpłodność oraz zwiększone ryzyko występowania nowotworów jelita cienkiego.
  • Postać utajona - charakteryzuje się miernie nasilonymi objawami klinicznymi, często spoza przewodu pokarmowego, np. niedokrwistość niedobarwliwa, osteoporoza, uszkodzenie szkliwa zębów.
  • Postać późno ujawniająca, się - występuje w wieku dojrzałym i wykazuje związek ze stresem, iniekcją, ciążą. Do tej postaci należy także opryszcz-kowe zapalenie skóry - choroba Duhringa.

U osób z podejrzeniem choroby trzewnej należy wykonać przesiewowe testy serologiczne na obecność przeciwciał przeciw: gliaclynie, endomysium, retikulinie lub transglutaminazie.

Badaniem decydującym o rozpoznaniu jest wynik oceny histopatologicznej ivycinka błony śluzowej pobranego z dunmastnicy.

Do ostatecznego rozpoznania choroby konieczne jest stwierdzenie podwyższonego miana dwóch rodzajów przeciwciał oraz cechy a trafi i kosmitów w badaniu histopatologicznym.

Postępowanie-, podstawą leczenia jest wyłączenie z pożywienia produktów zawierających gluten, w tym szczególnie z pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa. Brak pozytywnej reakcji nasuwa podejrzenie, że chory nie przestrzega diety.

Niekiedy wskazana jest suplementacja niedoborów pokarmowych obejmująca podawanie witamin A, D, E, K, Bl2 i kwasu foliowego, selenu, cynku, żelaza oraz magnezu.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość