Choroby serca u kobiet w ciąży

Układ sercowo-naczyniowy w okresie ciąży wykazuje cechy krążenia hiper-kinetycznego. Występujące u kobiety ciężarnej dolegliwości mogą nasuwać podejrzenie choroby organicznej serca. Stwarza to konieczność dokładnej analizy danych z wywiadu i badania przedmiotowego oraz przeprowadzenia postępowania diagnostycznego.

Leczenie choroby serca u kobiet w ciąży nie odbiega od ogólnie przyjętych zasad. Bezwzględnie przeciwwskazane są ihibitory konweitazy angiotensynowej i blokery receptorów angiotensyny II. Należy zachować ostrożność przy stosowaniu diuretyków, nieselektywnych beta--blokerów, dihydropirydyn, azotanów, amiodaronu, doustnych anty-koagulantów i leków trombolitycznych.

U kobiet ze sztucznymi zastawkami serca przez pierwsze 12 tygodni należy stosować podskórnie heparynę pod kontrolą APTT, następnie doustne antykoagulanty do 36. tygodnia pod kontrolą INR (zakres terapeutyczny 2,5-3,0), a od 36. tygodnia do porodu ponownie heparynę niefrakcjo-nowaną.

Po podjętej decyzji leczenia ciężarnej należy dokładnie poinformować chorą i jej rodzinę o potencjalnych korzyściach i spodziewanych działaniach niepożądanych proponowanej terapii.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość