Dna moczanowa

Dna moczanowa jest to ostre nawrotowe zapalenie stawów obwodowych wywołane odkładaniem się w stawach, ścięgnach i tkankach okołostawowych kryształów moczanów jednosodowych wytrącających się przy nadmiernym stężeniu kwasu moczowego. Zapalenie stawów może przechodzić w postać przewlekłą i być przyczyną deformacji stawów.

Mężczyźni, zwłaszcza po 45. roku żyda, chorują około dwudziestu kilku razy częściej niż kobiety.

Postaci wtórne powstają:

 • w wyniku zwiększonej syntezy kwasu moczowego z endogennych puryn

- choroby lirnfo- i mieloproliferacyjne (przewlekła białaczka szpikowa, chłoniaki złośliwe, szpiczak mnogi i inne guzy związane ze zwiększonym rozpadem kwasów nukleinowych), głodzenie,

 • w wyniku zmniejszonego wydalania kwasu moczowego przez nerki — przewlekła niewydolność nerek, zaburzenia ukrwienia nerek w niewydolności krążenia, poalkoholowa kwasica metaboliczna; duży wysiłek fizyczny, kwasica oddechowa i ketonowa, stosowanie niektórych leków (moczopędne, salicylany powyżej 2 g/dobę, lewodopa, cyklosporyna A, kwas nikotynowy) itcl.,
 • z nieznanych przyczyn - w przebiegu łuszczycy, w sarkoidozie, zespole Downa i innych.

Objawy kliniczne: ostre zapalenie jednego stawu, najczęściej śróclstopno--paliczkowego palucha (podagra), rzadziej kolanowego, skokowego i innych, może być też postać wielostawowa. Zapalenie stawu prowadzi do jego destrukcji. Złogi moczanów odkładają się w obrębie stawów, w tkance podskórnej (guzki clnawe), a także w nerkach, powodując kamicę nerkową. Kryształy moczanów wytrącają się z roztworu, gdy stężenie kwasu moczowego w surowicy wynosi ponad 7 mg/cll (4l6 pniol/l).

Napadowi dny sprzyjają: odwodnienie, niektóre leki (patrz wyżej), wysiłek fizyczny, alkohol, oziębienie stawu, infekcje.

Badania dodatkowe: stężenie kwasu moczowego w surowicy wynosi zwykle ponad 7 mg/cll (4'16 pmol/1), patognomoniczne jest stwierdzenie w płynie stawowym lub w biopsji guzka kryształów kwasu moczowego.Serologiczne odczyny reumatoidalne są ujemne. Na zdjęciach rtg guzki clnawe widoczne są jako okrągłe ubytki kostne.

W przebiegu choroby wyróżnia się następujące okresy:

 • biperurykemia bezobjawowa - stężenie kwasu moczowego w surowicy wynosi ponad 7 mg/dl (416 pmol/1),
 • ostry napad dny - nagły, silny ból jednego (najczęściej) lub kilku stawów z zaczerwienieniem, obrzękiem, bolesnością miejscową, nadmiernym uciepleniem i ograniczeniem funkcji, z podwyższoną temperaturą ciała, leukocytozą, dreszczami, ogólnym złym samopoczuciem, z niewielkim lub umiarkowanym podwyższeniem stężenia białka C-reaktyw-nego,
 • dna przewlekła - okresy bezobjawowego formowania guzków moczanowych, prowadzące do upośledzenia czynności i deformacji stawów,
 • nefropatia moczanowa.

W rozpoznaniu różnicowym należy brać pod uwagę ropne zapalenie stawu, zaostrzenie choroby zwyrodnieniowej, zapalenie tkanek miękkich, ostrą gorączkę reumatyczną, młodzieńczą postać reumatoidalnego zapalenia stawów.

Postępowanie w napadach dny:

 • leki przeciwzapalne i przeciwbólowe (indometacyna, diklofenak, keto-profen itp.) przez 3-5 dni,
 • kolchicyna - w dawkach zmniejszanych przez kilka dni, podaje się przy nietolerancji lub istnieniu przeciwwskazań do leków przeciwzapalnych,
 • steroidy - przy braku reakcji na leki przeciwzapalne lub nietolerancji kol-chicyny.

Uwaga! W czasie ostrego napadu dny nie rozpoczy na się stosowania, allo-purynolu (Miiuril); nie przerywa- się leczenia- allopurynolem w czasie ostrego napadu dny.

Postępowanie w dnie przewlekłej:

 • inhibitor oksydazy ksantynowej - allopurynol,
 • leki urykozuryczne (hamują resorpcję zwrotną kwasu moczowego w kanalikach nerkowych) - probenecyd,
 • eczenie pomocnicze - przyjmowanie płynów w ilości ponad 3 l/dobę (alkalizacja moczu) w kamicy moczanowej (dwuwęglan sodu lub cytrynian sodu),
 • leczenie chorób towarzyszących, takich jak otyłość, nadciśnienie, cukrzyca, hiperlipiclemie.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość