Guz chromochłonny

Etiologia-, nowotwór rdzenia nadnerczy lub tkanki chromochłonnej poza-nadnerczowej, wydzielający katecholaminy (dopaminę, noradrenalinę, adrenalinę). Występuje u około 0,5%) pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Typowy czas najczęstszego występowania - 20.-50. rok żyda, może występować też u dzieci. U 10% występuje rodzinnie i łączy się z obecnością zespołu MEN 2. Nadciśnienie tętnicze utrwalone w młodszym wieku stwarza podejrzenie obecności guza. cbromochłonnego rdzenia, nadnerczy.

Objawy kliniczne-, nadciśnienie napadowe luli utrwalone; wzrost ciśnienia poprzedzony jest bólami kończyn, nudnościami, mroczkami przed oczami; wzrost ciśnienia skurczowego, przyspieszone bicie serca z nitkowatym tętnem, duszność, drżenie i niepokój, bladość powłok, wzmożona potliwość, rozszerzenie źrenic i zaburzenia widzenia, obwodowa sinica o charakterze choroby Raynauda; w ciężkich przypadkach niewydolność krążenia z obrzękiem płuc i zapaścią. Hiperglikemia z glikozurią, podwyższone stężenie chromograniny A i katechoiamin w osoczu, katechoiarnin i ich metabolitów w moczu.

Postępowanie-, badania wizualizacyjne guza — TK, MR, badanie USG, badania izotopowe ('“T- i '^I-MIBG, oktreoskan). Wycięcie guza po uprzednim obniżeniu ciśnienia tętniczego (fentolamina). Leki blokujące receptory alfa--adrenergiczne (fenoksybenzamina, prazosyna); przy zaburzeniach rytmu serca leki blokujące receptory alfa i beta (labetalol).

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość