Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW)

Jest to wewnątrznaczyniowe zakażenie obejmujące struktury serca (zastawki, wsierdzie), duże naczynia krwionośne klatki piersiowej lub obcy materia! znajdujący się w jamach serca (protezy zastawkowe, elektrody endoka-witarne).

Czynnikami predysponującymi do wystąpienia IZW, przy występowaniu których wskazana jest profilaktyka antybiotykowa (przed lub 2—3 godziny po zabiegu amoksycylina, ampicylina, klarytromycyna, przy wysokim ryzyku wankomycyna + gentamycyna), są protezy zastawkowe serca, wrodzone i nabyte wady serca, operacyjnie wytworzone połączenia w krążeniu dużym i małym, kardiomiopatia przerostowa, stan po przezskórnym zamknięciu VSD lub drożnego foramen ovale(do 12 miesięcy), przebyte infekcyjne zapalenie wsierdzia.

Przyczynami zakażenia, mogą być. zabiegi stomatologiczne, tonsilekto-mia, infekcje górnych dróg oddechowych, bronchoskopia, endoskopowe poszerzanie przełyku i sklerotyzacja żylaków przełyków, zabiegi w obrębie układu moczowo-płciowego lub pokarmowego (z wyłączeniem przełyku), stany zapalne pęcherzyka żółciowego lub dróg moczowych, zabiegi operacyjne, złamania, poronienia (zwłaszcza sztuczne), choroby skóry, wykorzystanie dostępu żylnego przez narkomanów (zajęcie „prawego serca”).

Drobnoustrojami wywołującymi infekcyjne zapalenie wsierdzia są: gron-kowce, paciorkowce, enterokoki, pałeczki jelitowe (Gram-ujemne), grupa HACEK, maczugowce tlenowe i beztlenowe i inne. Najważniejszymi kryteriami rozpoznania są dodatnie posiewy krwi oraz zajęcie wsierdzia (w badaniu echo - wegetacje lub ropień, lub niedomykalność mitralna), a pozostałe to - stany podgorączkowe lub gorączka, w wywiadzie choroba serca lub czynniki predysponujące do wystąpienia infekcyjnego zapalenia wsierdzia, objawy naczyniowe (wybroczyny, krwawienie dospojówkowe, zatory), reakcje immunologiczne, zapalenie kłębuszków nerkowych, guzki Oslera -bolesne czerwone guzki na palcach ręki i stóp.

Należy pamiętać, że zakażenia grzybicze można rozpoznać na podstawie testów na przeciwciała; precypityny Aspergillus, narastanie miana przeciwciał Candida oraz miana przeciwciał wiązania dopełniacza dla gorączki Q (Coxiella burnetii) i dla Chlamy dla.

Badania dodatkowe: leukocytoza, przyspieszone OB, niedokrwistość, zmiany w moczu. Powikłania mogą być miejscowe (sercowe) - uszkodzenia zastawek i tkanek okołozastawkowych, oraz pozasercowe, związane z zatorami i infekcją ogólnoustrojową (ropnie, tętniaki infekcyjne).

Pobieranie posiewu krwi: niezależnie od wysokości gorączki co najmniej 3 posiewy na tlenowce i beztlenowce z kiwi żylnej w odstępach > 1 godziny (u chorych leczonych antybiotykami co najmniej 3 dni po odstawieniu antybiotyków).

Postępowanie: bezwzględna hospitalizacja, antybiotykoterapia, w zależności ocl etiologii i przebiegu IZW, tzw. leczenie niecelowane (nie jest znany czynnik etiologiczny) — wankomycyna 15 mg/kg co 12 godzin (maksymalnie 2,0 /.f.) przez 4-6 tygodni + gentamycyna 1 mg/kg i.v. przez 2 tygodnie (można dołączyć aminopenicylinę).

Wystąpienie ostrej niedomykalności zastawki mitralnej lub aoitalnej wy-maga leczenia kardiochirurgicznego.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość

  1. nobody (Gość)

    "Wystąpienie ostrej niedomykalności zastawki mitralnej lub aortalnej wymaga leczenia kardiochirurgicznego"
    a trójdzielnej nie ?? ?