Kamica pęcherzyka żółciowego

Etiologia: wytrącanie się i obecność w pęcherzyku żółciowym kamieni zawierających w różnych proporcjach cholesterol, bilirubinę i wapń. Powstawaniu konkrementów sprzyja: przesycenie żółci cholesterolem, zwiększenie stężenia bilirubiny niezwiązanej oraz upośledzona motoryka pęcherzyka żółciowego utrudniająca jego opróżnianie. Wyróżnia się kamienie cholesterolowe, barwnikowe i mieszane. Choroba występuje częściej u kobiet, zwłaszcza powyżej 40. roku życia i otyłych.

Objawy kliniczne: badaniem przedmiotowym stwierdza się niekiedy bo-lesność uciskową w rzucie pęcherzyka. U około 60-80% chorych obecność kamieni w pęcherzyku żółciowym nie powoduje występowania istotnych dolegliwości (kamica „niema”).

U pozostałych choroba charakteryzuje się zmiennymi objawami klinicznymi, spośród których należy wymienić ból, najczęściej o miernym natężeniu, zlokalizowany głównie w nadbrzuszu i promieniujący clo prawej łopatki. Niekiedy, zazwyczaj po błędzie dietetycznym, ból ma charakter kolkowy, trwający ocl kilku do kilkunastu godzin. Napadowi kolki mogą towarzyszyć wymioty treścią brunatnozielonkawą oraz przejściowe żółtawe zabarwienie skóry i białkówek. Do innych, mniej charakterystycznych objawów nie-powikłanej kamicy żółciowej należą: zgaga, wzdęcia brzucha, nudności i biegunka. Wystąpienie gorączki z dreszczami, nudności i wymiotów po ostrym napadzie kolkowym nakazuje podejrzewać ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego.

Badania dodatkowe: badaniem diagnostycznym z wyboru jest ocena ul-trasonograficzna jamy brzusznej. Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej, a zwłaszcza cholecystografia, utraciły swoje znaczenie.

Postępowanie: w okresie bezobjawowym zaleca się dietę ubogotłusz-czową; nie ma podstaw clo wdrażania leczenia farmakologicznego. W przypadku wykazania w pęcherzyku żółciowym obecności kamieni nieuwapnio-nych można podjąć próbę stosowania leków rozpuszczających kamienie.

W czasie napadu kolki - ścisły reżim dietetyczny oraz podawanie leków przeciwbólowych (niesteroidowych leków przeciwzapalnych) i rozkurczowych.

U osób z nawracającymi epizodami kolki należy rozważyć cholecystekto-mię metodą laparoskopową lub klasyczną.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość