Kardiomiopatia przerostowa

Etiologia choroba mięśnia sercowego uwarunkowana genetycznie. Charakteryzuje się przerostem lewej lub prawej komory serca, często asymetrycznym, obejmującym przegrodę międzykomorową. Dodatni wywiad w kierunku nagłych zgonów w rodzinie.

Objawy kliniczne: duszność wysiłkowa, bóle stenokarclialne, zasłabnięcia przy wysiłku, utraty przytomności. Przedmiotowo stwierdza się szmer skurczowy najgłośniejszy nad aortą lub na koniuszku ze współistniejącym szmerem wtórnej niedomykalności mitralnej, niekiedy zaburzenia rytmu.

Groźne arytmie komorowe są przyczyną wysokiego odsetka nagłych zgonów osób młodych. O rozpoznaniu decyduje badanie echokardiograficzne.

Postępowanie: stosuje się leki blokujące receptory beta-aclrenergiczne lub werapamil w dawkach stopniowo wzrastających do maksymalnej dawki dobrze tolerowanej przez chorego. Przy występowaniu ąrytmii amiodaron lub sotalol. Przeciwwskazane są glikozydy nasercowe, diuretyki i azotany. Przy nieskutecznej farmakoterapii konieczne jest leczenie inwazyjne.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość