Kardiomiopatia rozstrzeniowa

Kardiomiopatia rozstrzeniowa jest chorobą mięśnia sercowego polegającą na rozszerzeniu lewej, prawej bądź obu komór serca i upośledzonej kurczli-wości.

Etiologia nie jest w pełni poznana. Brane są pod uwagę uwarunkowania genetyczne, infekcje wirusowe i zaburzenia immunologiczne.

Objawy kliniczne zależą od stopnia zaawansowania choroby i są związane z przewlekłą niewydolnością serca, głównie lewokomorową. Należą do nich: postępująca duszność wysiłkowa, bóle i uciski w okolicy serca, niekiedy bóle wieńcowe, kołatania serca. Przedmiotowo powiększenie sylwetki serca, przyspieszona akcja serca, obecność Ul i IV tonu serca, szmery niedomykalności zastawki mitralnej lub trójdzielnej; w zaawansowanym okresie choroby zastój w płucach, powiększenie wątroby i obrzęki kończyn dolnych.

Badania, rtg klatki piersiowej, EKG, echokardiografii.

Postępowanie, zgodnie z zasadami leczenia przewlekłej niewydolności serca.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość