Kardiomiopatie wtórne

  • Kardiomiopatia niedokrwienna - charakter kardiomiopatii rozstrzeniowej z upośledzeniem kurczliwości spowodowanej zaawansowanymi zmianami miażdżycowymi.
  • Kardiomiopatia nadciśnienlowa - przerost lewej komory z cechami kardiomiopatii rozstrzeniowej lub restrykcyjnej.
  • Kardiomiopatia zastawkowa - dysfunkcja komór niewspółmierna do zmienionych warunków hemodynamicznych spowodowanych wadą zastawkową.
  • Kardiomiopatia zapalna — dysfunkcja serca w przebiegu zapalenia mięśnia sercowego.
  • Kardiomiopatie metaboliczne - dysfunkcje serca w wyniku zaburzeń układu wewnątrzwydzielniczego.
  • Kardiomiopatie układowe - dysfunkcja serca w przebiegu chorób tkanki łącznej, białaczki, chorób spichrzeniowych.
  • Kardiomiopatie w przebiegu chorób układu nerwowo-mięśniowego -dysfunkcja serca w przebiegu dystrofii mięśniowej typu Duchenne'a, Beckera, miotonii, ataksji Friedreicha, w zespole Noonan i in.
  • Kardiomiopatie toksyczne i z nadwrażliwości - reakcje na alkohol, kate-cholaminy, antracykliny, promieniowanie i in.
  • Kardiomiopatia połogowa - kardiomiopatia rozstrzeniowa występująca w ostatnim trymestrze ciąży luli w ciągu pierwszych 5 miesięcy po porodzie.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość