Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę

Współistnienie cukrzycy i nadciśnienia jest bardzo ważnym zagadnieniem, ponieważ oba te stany wzajemnie potęgują swoje działanie jako czynniki ryzyka chorób makro- i mikronaczyniowych, prowadząc do wzrostu ryzyka zgonu sercowego, choroby niedokrwiennej serca, zastoinowej niewydolności serca, chorób naczyniopochodnych mózgu oraz chorób naczyń obwodowych.

Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego u chorych z cukrzycą może się różnić od terapii stosowanej u pacjentów bez zaburzeń gospodarki węglowodanowej, ze względu na różny wpływ leków na profil lipidowy, wrażliwość na insulinę oraz metabolizm glukozy.

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość