Moczówka prosta

Moczówka prosta (diabetes insipidus) jest: to choroba charakteryzująca się wydalaniem ogromnych ilości bardzo rozcieńczonego moczu.

Wyróżnia się:

  • moczówkę prostą netirogenuą (przysadkową, ośrodkową) - przyczyną jest niezdolność podwzgórza do wytwarzania lub tylnego płata przysadki do wydzielania do krwi wystarczającej ilości wazopresyny (mechaniczne przerwanie drogi nadwzrokowo-przysadkowej),
  • moczówkę prostą nefrogenną - przyczyną jest utrata zdolności właściwej reakcji nerki na wazopresynę.

Etiologia: przyczyną zbyt małego wydzielania wazopresyny mogą być guzy przysadki dające objawy ucisku na szypułę bądź tylny płat gruczołu, przebyte zabiegi operacyjne okolicy podwzgórza i przysadki. Może wystąpić także postać icliopatyczna choroby (zanik włókien nerwowych zawierających wazopresynę) oraz postać rodzinna.

Przyczyną braku reakcji nerki na endogenną wazopresynę mogą być: przewlekłe choroby nerek, hipokaliemia, hiperkalcemia, leki (np. węglan litu, demekiocyklina).

Wrodzona postać nefrogennej moczówki prostej jest bardzo rzadka i występuje głównie u mężczyzn.

Objawy kliniczne: pacjent oddaje wiele litrów rozcieńczonego moczu. Osmolainość moczu jest wyraźnie niższa od osmolalności osocza. Stan taki grozi szybkim i znacznym odwodnieniem (np. w sytuacji, kiedy chory jest nieprzytomny i nie spożywa płynów w ogóle lub gdy czynność ośrodka pragnienia jest nieadekwatna w stosunku do stopnia diurezy).

Postępowanie: w postaci ośrodkowej moczówki prostej lekiem z wyboru jest desmopresyna - analog wazopresyny (lek w postaci kropel podawanych donosowo lub w tabletkach podawanych doustnie) w dawkach ustalanych indywidualnie na podstawie badania osmolalności osocza.

W postaci nefrogennej - leczenie przyczyny wywołującej chorobę; pomocne może być stosowanie natriuretyków, inhibitorów syntezy prostaglan-dyn oraz ograniczenie podaży soli.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość