Nowotwory tarczycy

Wśród nowotworów tarczycy przeważają zdecydowanie guzy pochodzenia nabłonkowego, spośród których wyróżnia się gruczolaka pęcherzykowego oraz raki (kolejność według częstości występowania): brodawkowaty (ponad 70%), pęcherzykowy (około 20%), anaplastycz-ny (około 5%) i rdzeniasty (około 5%). Trzy pierwsze nowotwory złośliwe pochodzą z komórki pęcherzykowej tarczycy, a rak rdzeniasty jest nowotworem złośliwym wywodzącym się z komórek okołopęche-rzykowych C.

Raki brodawkowaty i pęcherzykowy stanowią grupę raków zróżnicowanych. Leczy się je operacyjnie (tyreoidektomia totalna, z wyjątkiem wykrytego w materiale pooperacyjnym pojedynczego ogniska raka broclawkowate-go o średnicy nie większej niż 2 cm, położonego całkowicie wewnątrztarczy-cowo, tj. niestykającego się z torebką zewnętrzną gruczołu i tym bardziej jej n ie p rze kraczaj ącego).

Tylko w tym jednym przypadku można zrezygnować z raclykalizacji leczenia operacyjnego, czyli nie wycinać pozostawionych kikutów tarczycy. Raki zróżnicowane leczy się dużymi dawkami jodu radioaktywnego l3lI (leczenie ablacyjne loży po gaiczole tarczowym oraz leczenie przerzutów odległych). W okresach pomiędzy kolejnymi pobytami diagnostyczno-leczniczymi w ośrodku specjalistycznym (monitorowanie stężenia tyreoglobuliny, scyntygrafia całego ciała, ewentualnie lecznicze zastosowanie kolejnych dawek 13II) obowiązuje podawanie L-T,j w tzw. dawkach supresyjnych, tj. dawkach mających na celu stłumienie stężenia TSH do wartości bliskich O. Ma to na celu zniesienie działania tego ostatniego hormonu, któiy jest głównym czynnikiem wzrostowym tkanki tarczycy (także raka i jego odległych przerzutów). Lekarz rodzinny bierze udział jedynie w tym etapie leczenia raka tarczycy, tj. ordynowaniu tłumiących dawek L-T4 (zwykle od 150 fjg do 250 fjg dziennie). W celu przeprowadzenia diagnostyki i kolejnych etapów leczenia jodem radioaktywnym należy L-T,, odstawić co najmniej miesiąc wcześniej, aby uzyskać tzw. endogenną hipertyreotropinemię. Innym sposobem przygotowania do kolejnych etapów diagnostyki i ewentualnego leczenia jest zastosowanie preparatu rekombinowanej ludzkiej tyreotropiny (rhTSH). W tym ostatnim przypadku nie potrzeba odstawiać L-Tr Należy pamiętać, że leczenie raka tarczycy (operacyjne, z użyciem ,3II) oraz odpowiednią diagnostykę przeprowadzają lekarze specjaliści endokrynolodzy oraz specjaliści medycyny nuklearnej. Uzupełniające podawanie L-T,, przez lekarza rodzinnego w okresach pomiędzy kolejnymi pobytami diagnostycznymi w szpitalu powinno być koordynowane przez lekarzy specjalistów.

Rak rdzeniasty tarczycy jest także nowotworem zróżnicowanym, ale o znacznie większym stopniu złośliwości niż raki wywodzące się z komórki pęcherzykowej tarczycy.

Bezwzględnie należy przeprowadzić leczenie operacyjne (tyreoidektomia totalna). Nowotworowo zmienione komórki C nie reagują na leczenie IMI (nie wychwytują jodu), stąd nie znajduje on zastosowania w leczeniu.

Markerem tego typu raka w surowicy jest podwyższone stężenie kalcytoniny. Znane jest podłoże genetyczne raka rdzeniastego tarczycy (75% - postaci sporadyczne, 25% - postaci dziedziczne, występujące w zespołach MEN 2A i MEN 2B bądź osobno, tzw. postać rodzinna raka rdzeniastego). Leczenie tego nowotworu, a także monitorowanie pacjentów po leczeniu operacyjnym należy do specjalistów.

Rak anaplastyczny tarczycy charakteryzuje się bardzo złym rokowaniem. W przypadku możliwości zmniejszenia masy guza przez zabieg operacyjny korzysta się z tej metody leczenia. Niezróżnicowane komórki nowotworowe, jakkolwiek pochodzące z komórki pęcherzykowej tarczycy, nie wychwytują 131I. Czasami możliwe jest przeprowadzenie radioterapii zewnętrznej.

Należy podkreślić, że zróżnicowane raki tarczycy pochodzące z komórki pęcherzykowej charakteryzują się stosunkowo dobrym rokowaniem i dlatego nie wolno zwlekać z przedoperacyjną diagnostyką zmian guzkowych tarczycy, a zwłaszcza z wykonaniem BAC tarczycy. Interpretacja wyniku i wnioski diagnostyczno-lecznicze należą jednak do odpowiednich specjalistów.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość