Ostra niewydolność oddechowa

Ostra niewydolność oddechowa są to zakłócenia wymiany gazowej w płucach, których wynikiem jest zaburzenie ciśnienia parcjalnego tlenu (Pa02i dwutlenku węgla (PaCÓ2) we krwi tętniczej.

Rozróżnia się niewydolność oddechową typu I (częściową lub hipoksemiczną): Pa02 < 7,3-8 kPa (55—60 mm lig) przy prawidłowym lub obniżonym PaC02 oraz niewydolność oddechową typu II (całkowitą), gdy Pa02 < 7,3-8 kPa (55-60 mm Hg) i PaC02 > 6,6 kPa (50 mm Hg).

Gdy niewydolność oddechowa rozwija się szybko (w ciągu minut, godzin), nazywa się ją ostrą. W ostrej niewydolności oddechowej w gazometrii stwierdza się wysokie PaC02, niskie pH i prawidłowe stężenie dwuwęglanów.

Czynniki prowadzące do rozwoju ostrej niewydolności oddechowej to: choroby układu oddechowego:

 • stan astmatyczny w przebiegu astmy lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP),
 • zapalenie płuc,
 • zatorowość płucna,
 • ARDS,

choroby układu krążenia:

 • ostra niewydolność krążenia,
 • rozległy uraz klatki piersiowej ze złamaniami żeber i mostka,
 • zatrucie lekami,

choroby układu nerwowego:

 • udar mózgu,
 • hipowentylacja ośrodkowa,
 • stwardnienie rozsiane,
 • miastenia.

Etiopalogeneza:

 • zaburzenie stosunku wentylacji do peifuzji,
 • hipowentylacja,
 • przeciek płucny,
 • zaburzenia dyfuzji.

Objawy kliniczne:

 • duszność,
 • zaburzenia świadomości,
 • tachypnoe > 35 na minutę,
 • tachykardia,
 • sinica,
 • praca dodatkowych mięśni oddechowych.

Rozpoznanie na podstawie badania gazometrycznego.

Badania dodatkowe:

 • morfologia kiwi,
 • rtg klatki i CT,
 • EKG,
 • badanie czynnościowe płuc.

Postępowanie polega na leczeniu przyczyny choroby podstawowej:

 • tlenoterapia,
 • mechaniczna wentylacja.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość