Pierwotna nadczynność przytarczyc (P-HPT)

Etiologia-, gruczolak jednej lub kilku przytarczyc, rozrost komórek głównych, rak przytarczyc, rzadko - skojarzenie tych stanów.

Objawy kliniczne są często typowe dla innych jednostek chorobowych

i są określane jako „maski” kliniczne:

  • kamica nerkowa - wapniowa (nawrotowa, obustronna),
  • zanik kostny o typie osteoporozy, resorpcja podokostnowa i śródkostna (często złamania samoistne); radiologiczny obraz resorpcji podokostno-wej (na zarysach paliczków środkowych i guzowatości paliczków dalszych palców rąk) jest jedynym objawem patognomonicznym,
  • choroba wrzodowa, oporna na leczenie zachowawcze,
  • zapalenie trzustki i kamica trzustkowa,
  • moczówka nerkowa wapniowa - poliuria i następcza policlypsja.

Objawy biochemiczne to hiperkalcemia, hipofosfatemia, hiperkalciuria, hiperfosfaturia, podwyższona aktywność fosfatazy zasadowej.

Rozpoznawanie-, hiperkalcemia i przynajmniej dwie z pięciu „masek” klinicznych.

Postępowanie: leczenie operacyjne (paratyreoidektomia) u pacjentów z hiperkalcemią objawową i u pacjentów poniżej 50. roku życia z hiperkalce-mią powyżej 2,85 mmol/l (wg innych - powyżej 3 mmol/l), bezobjawową; leczenie zachowawcze - pomiar kalcemii co pół roku, kalciurii oraz gęstości mineralnej kości raz w roku, tłumienie łagodnej hiperkalcemii (np. bisfosfo-niany), dieta normo- bądź ubogowapniowa, zwiększona aktywność ruchowa, prawidłowe nawodnienie.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość