Pierwotny hiperaldosteronizm

Prawdziwie pierwotny hiperaldosteronizm jest związany z ACTH-zależ-nym gruczolakiem wytwarzającym alclosteron (zespół Conna), z angiotensy-nozależnym gruczolakiem bądź rakiem wytwarzającym alclosteron i z pierwotnym przerostem kory nadnerczy. Do idiopatycznego hiperaldosteroni-zmu zaliczany jest obustronny przerost warstwy kłębkowej nadnerczy i hiperaldosteronizm hamowany glikokortykosteroidami.

Badania (poza podstawowymi): kilkakrotne oznaczenie stężenia potasu w surowicy kiwi (znaczne jego obniżenie < 3 mEq/l po wykluczeniu innych przyczyn hipokaliemii z dużym prawdopodobieństwem przemawia za rozpoznaniem zespołu Conna), dobowa utrata potasu z moczem, oznaczenie aldosteronemii, aldosteronurii i aktywności reninowej osocza, ewentualne cewnikowanie żył nadnerczowych i oznaczenie aldosteronu.

Ustalenie miejsca gruczolaka: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny lub'scyntygrafia nadnerczy.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość