Płyn w jamie opłucnej

W badaniu przedmiotowym stwierdza się: osłabienie drżenia piersiowego,

 • stłumiony odgłos opukowy,
 • osłabienie szmeru pęcherzykowego.

Jeśli ilość płynu w opłucnej wynosi więcej niż 300-400 ml, wykrywa się go badaniem klinicznym. W badaniu ltg najłatwiej uwidocznić płyn w opłucnej w projekcji bocznej.

Bardzo pomocne dla wykrywania małych ilości płynu (nawet 100 ml), występowania płynu otorbionego lub różnicowania z zatorami jest badanie ultrasonograilczne. Badanie CT pozwala na ocenę powierzchni opłucnej i umożliwia wykrycie zmian guzowatych, niewidocznych z powodu nakładania się płynu.

Ustalenie etiologii płynu wymaga toracentezy (nakłucia opłucnej) i pobrania płynu do badań.

Przyczyny przesięku:

 • zastoinowa niewydolność krążenia,
 • marskość wątroby,
 • dializy otrzewnowe,
 • zespół nerczycowy.

Przyczyny wysięku:

 • zapalenia płuc,
 • przerzuty nowotworowe,
 • mięclzybłoniak opłucnej,
 • zatorowość płucna,
 • układowe choroby tkanki łącznej (toczeń trzewny, reumatoidalne zapalenie).

Gruźlica nie jest już główną przyczyną urysiękowych zapaleń opłucnej. U chorych powyżej 50. roku życia przyczyną jest przecie wszystkim rak płuc.

Ropniak opłucnej najczęściej powstaje jako powikłanie zapalenia płuc, rzadziej w następstwie zakażonych torbieli lub rozstrzeni. W wysiękowym płynie w opłucnej towarzyszącym zapaleniu płuc (wysiękparcipneumonicz-ny) niskie pH wysięku i obniżające się w kolejnych badaniach świadczy o tym, że może on przejść w ropny i jest wskazaniem clo intensywniejszego leczenia.

Międzybłoniak opłucnej jest dość rzadko występującym nowotworem (wyraźny związek z narażeniem na azbest). Wiodący objaw to masywny, krwisty, szybko nawracający płyn w opłucnej. Chory chudnie, ma męczący kaszel, gorączkę i niedokrwistość

Rozpoznanie: badanie cytologiczne płynu, biopsja opłucnej.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość