Pozaszpitalne zapalenie płuc

Etiologia: najczęściej stwierdzanym drobnoustrojem jest Streptococcuspneu-moniae 06-39%), Haemophilus influenzae (5-10%), Slaphylococcus aureus (0,8-2%), Mycoplasma pneumoniae (1,3-11%), Chlamydia pneumoniae (13%) i wirusy grypy (10%). U polony chorych nie można, zidentyfikować drobnoustroju.. Wartość diagnostyczna rutynowych badań mikrobiologicznych jest stosunkowo niewielka.

Objawy kliniczne: nagły początek z wysoką temperaturą, kaszlem, bólami w klatce piersiowej, może wystąpić duszność. Objawy kliniczne zapalenia płuc bywają podobne clo występujących w zakażeniach dolnych dróg oddechowych. W badaniu przedmiotowym zmiany mogą być bardzo niewielkie. W typowych, choć rzadkich przypadkach stwierdza się powłóczenie klatki piersiowej po stronie chorej, wzmożenie drżenia piersiowego, przytłumienie odgłosu opukowego i dźwięczne, drobnobańkowe rzężenia.

Zapalenie płuc rozpoznaje się na podstawie badania podmiotowego, przedmiotowego, badań radiologicznych, bakteriologicznych i serologicznych. W warunkach ambulatoryjnych (bez ltg) rozpoznanie zapalenia płuc jest trudne.

U chorych z typowymi objawami zakażenia dolnego odcinka układu oddechowego i zmianami w badaniu przedmiotowym zmiany w rtg potwierdzające zapalenie płuc stwierdza się tylko u 40%. Przydatne w rozpoznawaniu zapalenia płuc i monitorowaniu poprawy jest określanie stężenia CRP i prokalcytoniny w surowicy.

Postępowanie: w terapii empirycznej należy zawsze stosować antybiotyki skuteczne wobec pneumokoków. Skuteczne są antybiotyki beta--laktamowe. Antybiotykiem z wyboru ze względu na skuteczność, dobrą tolerancję, bezpieczeństwo i niską cenę jest amoksycylina, a alternatywą makrolid. W zapaleniach płuc występujących epidemicznie u ludzi młodych i dzieci (zgrupowanych w koszarach i internatach) o bardzo prawdopodobnej etiologii mykoplazmowej należy zastosować makrolid. U chorych wymagających hospitalizacji dołączenie do antybiotyku beta-laktamowego makro-lidu lub fluorochinolonu zapewnia skuteczność w odniesieniu do drobnoustrojów atypowych.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość