Przełom nadnerczowy

Etiologia-, rozwija się w następstwie zwiększonego zapotrzebowania na glikokortykosteroidy w sytuacjach stresu, zwykle u chorych z już wykrytą niedoczynnością kory nadnerczy; rzadko - jako pierwszy objaw choroby.

Objawy kliniczne: wystąpienie przełomu może być poprzedzone nudnościami, bólami w nadbrzuszu, ciężką adynamią. Wskutek nudności i wymiotów dochodzi do utraty sodu, chlorków i wody. Skóra staje się sucha, tętno przyspieszone, ciśnienie krwi najczęściej nieoznaczalne. Chory jest niespokojny, pobudzony, a następnie apatyczny. Stan ten może doprowadzić do zapaści i zgonu. W badaniach biochemicznych występuje hiperkaliemia, hi-ponatremia i hipoglikemia. Ostra niewydolność kory nadnerczy może wystąpić u noworodków wskutek urazu okołoporodowego, posocznicy meningo-kokowej lub gronkowcowej (zespół Waterhouse’a—Friderichsena), obustronnej zakrzepicy żył nadnerczowych po porodzie oraz leczenia środkami prze-ciwkrzepliwymi.

Postępowanie-, dożylnie hyclrokortyzon w dawce 200-500 mg jednorazowo, następnie wlew kroplowy hydrokortyzonu w 0,9% roztworze NaCl i 5% roztworze glukozy (leczenie szpitalne w ośrodku specjalistycznym).

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość