Rak gruczołowy żołądka

Etiologia: jest to proces patologiczny trwający zwykle kilka lat, charakteryzujący się nieograniczonym, niekontrolowanym i nieodwracalnym rozrostem komórek nabłonka gruczołowego z nieprawidłowym ich zróżnicowaniem. Zakłada się wieloczynnikową etiologię raka żołądka obejmującą czynniki środowiskowe, w tym nieodpowiednią dietę - ubogą w substancje o właściwościach antyoksydacyjnych, a bogatą w sól kuchenną i środki konserwujące (azotany, siarczany).

Szczególnie istotne znaczenie przypisuje się infekcji Helicobacter pylon. Ryzyko kancerogennego działania tej bakterii zwiększają: cechy genetyczne chorego, wiek, w którym doszło do zainfekowania, oraz typ zapalenia błony śluzowej żołądka (zapalenie zanikowe).

Objawy kliniczne: choroba rozwija się podstępnie, dlatego objawy początkowe są dyskretne i często niezauważalne przez chorego. Wielu chorych zgłasza w tym czasie symptomy zbliżone do łagodnej choroby wrzodowej.W późniejszym okresie występuje ból w nadbrzuszu, dyspepsja, brak apetytu, wstręt do niektórych pokarmów, zwłaszcza mięsnych, postępująca utrata masy ciała, cechy niedokrwistości, postępujące osłabienie i zaburzenia połykania. W okresie dużego zaawansowania można stwierdzić obecność guza w jamie brzusznej, powiększenie węzłów chłonnych, niekiedy odległych (guz Virchowa), obecność płynu w jamie brzusznej oraz żółtaczkę.

W sytuacji nasuwającej najmniejsze podejrzenie raka żołądka należy jak najszybciej skierować pacjenta na badanie endoskopowe z pobraniem wycinków i oceną histopatologiczną.

Badanie radiologiczne ustępuje pola gastroskopii, ale w niektórych przypadkach może stanowić jej uzupełnienie (rak włóknisty szerzący się podślu-zówkowo).

Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu optymalnego sposobu leczenia należy wykonać inne badania, w tym zwłaszcza radiogram klatki piersiowej i ultrasonograficzną ocenę narządów jamy brzusznej. W ocenie’zaawansowania nowotworu i podjęciu decyzji o sposobie leczenia znaczenie mają także tomografia komputerowa i endosonografia.

Postępowanie-, wybór metody postępowania terapeutycznego zależy od stopnia zaawansowania choroby opisującego głębokość nacieku w ścianie żołądka, zajęcie węzłów chłonnych oraz obecność przerzutów w narządach odległych. Postępowaniem z -wyboru jest resekcja guza z usunięciem okolicznych węzłów chłonnych. Jest ono skuteczne, zwłaszcza u chorych z wczesną postacią raka ograniczonego do błony śluzowej i podśluzowej (wysoki, sięgający 90% wskaźnik pięcioletniego przeżycia). W tej postaci raka żołądka nadzieje na szersze zastosowanie wzbudza endoskopowe usunięcie zmian nowotworowych (mukozektomia endoskopowa).

Chemioterapia ma ograniczone znaczenie ze względu na małą wrażliwość raka żołądka na leki przeciwnowotworowe. Radioterapia jest niekiedy stosowana w celu zmniejszenia dolegliwości'bólowych i zaburzeń połykania.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość