Tamponada serca

Etiologia: pęknięcie ściany komory w przebiegu zawału mięśnia sercowego, rozwarstwienie aorty, stan po zabiegu kardiochirurgicznym, hemodializa i heparynizacja u osób z mocznicą, leczenie przeciwkrzepliwe, choroba nowotworowa, uraz klatki piersiowej, ostre zapalenie osierdzia.

Objawy kliniczne są związane z małym rzutem serca i wzrostem ośrodkowego ciśnienia żylnego.

Badania dodatkowe:

  • rtg klatki piersiowej - symetryczne powiększenie serca, które przybiera kształt kulisty,
  • echokardiografia potwierdza obecność płynu w worku osierdziowym z zapadaniem się prawego przedsionka, prawej komory lub obu tych jam w fazie rozkurczu.

Postępowanie: aspiracja płynu przez igłę często ratuje życie chorego, na ogół wymagany jest drenaż chirurgiczny.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość