Zachłystowe zapalenie płuc

Masywna aspiracja treści żołądkowej z kwasem solnym może powodować martwicę, obrzęk pluć lubARDS. W zachłystowym zapaleniu płuc udział mają bakterie beztlenowe. W pozaszpitalnym zachłystowym zapaleniu płuc lekiem z wyboru jest klinclamycyna.

W leczeniu beztlenowcowego zapalenia płuc stosuje się penicylinę G w dawce 10-20 min j.m. jednocześnie z metro-nidazolem 2 g/dobę i.v. W szpitalnych zapaleniach płuc ze względu na obecność tlenowych pałeczek Gram-ujemnych należy włączyć do ieczenia penicyliny antypseudomonasowe oraz karboksypenicyliny.

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość