Zapalenie pęcherzyka żółciowego

Etiologia: upośledzenie drożności przewodu pęcherzykowego spowodowane najczęściej kamieniem żółciowym. Sprzyja to zaleganiu żółci w pęcherzyku żółciowym i rozwojowi procesu zapalnego, przy czym w większości przypadków jest on spowodowany przez bakterie, głównie Escherichia coli.

Objawy kliniczne: w przypadku zapalenia przewlekłego objawy są nie-charakterystyczne: nudności, pobolewania w jamie brzusznej, wzdęcia, nietolerancja niektórych pokarmów, zaburzenie rytmiki oddawania stolca. Natomiast w postaci ostrej stan chorego jest zazwyczaj ciężki. Dominuje długotrwały ból o dużym nasileniu, zlokalizowany w okolicy prawego podżebrza, poprzedzony w przeszłości wielokrotnymi atakami bólowymi o podobnej lokalizacji, ale zwykle o mniejszym natężeniu i krótszym czasie trwania. Bólowi towarzyszą wymioty, wzdęcia brzucha, gorączka, niekiedy z dreszczami, żółtaczka, tachykarclia, spadek ciśnienia tętniczego krwi oraz wzmożona potliwość.

Badania dodatkowe: rozpoznanie przewlekłego zapalenia pęcherzyka żółciowego jest utrudnione ze względu na mało wyraźne objawy kliniczne. Diagnoza ostrego zapalenia jest natomiast często ułatwiona ze względu na charakterystyczny wywiad (kamica, nawrotowe kolki związane często z błędami dietetycznymi) i obraz kliniczny. W badaniu przedmiotowym stwierdza się wyraźną bolesność uciskową powłok brzusznych i wzmożoną obronę mięśniową (występuje dodatni objaw Chełmońskiego). Niekiedy udaje się wymacać powiększony pęcherzyk żółciowy.

Badania laboratoryjne w przewlekłym zapaleniu pęcherzyka żółciowego są niecharakterystyczne. W postaci ostrej stwierdza się leukocytozę z odmłodzeniem krwinek białych, przyspieszone OB oraz mierne podwyższenie poziomu aminotransferaz, bilirubiny i fosfatazy alkalicznej. Rozpoznanie zapalenia pęcherzyka żółciowego pozwala potwierdzić badanie ultrasonograficz-ne. Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej ma obecnie znaczenie drugoplanowe, ale jest przydatne w przypadku podejrzenia perforacji.

Postępowanie: w przewlekłym zapaleniu pęcherzyka żółciowego zaleca się stosowanie diety, a w przypadku nasilenia dolegliwości bólowych - leki przeciwbólowe i rozkurczowe. W ostrym zapaleniu pęcherzyka żółciowego początkowo wdraża się leczenie zachowawcze obejmujące uzupełnianie wody i elektrolitów, walkę z bólem oraz podawanie dożylne antybiotyków o szerokim zakresie działania. W przypadku ustąpienia dolegliwości należy rozważyć planowane leczenie operacyjne. Brak odpowiedzi na leczenie farmakologiczne w ciągu 24-48 godzin jest wskazaniem do pilnej interwencji chirurgicznej, przy czym preferowana jest cholecystektomia metodą laparoskopową.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość