Zespół metaboliczny

Zespół metaboliczny nie jest chorobą w tradycyjnym rozumieniu, ale zespołem kilku chorób lub objawów występujących jednocześnie u tej samej osoby. Centralnym zaburzeniem odpowiedzialnym za zmiany metaboliczne doprowadzające do chorób sercowo-naczyniowych jest irisulinooporność oraz hiperinsulineniia. Obecnie istnieje równolegle kilka definicji zespołu metabolicznego. Według definicji Światowego Towarzystwa do Badań nad Cukrzycą (IDE) przygotowanej dla celów klinicznych zespół metaboliczny rozpoznaje się, gdy obwód talii u mężczyzn jest większy niż 94 cm, a u kobiet przekracza 80 cm i. jednocześnie wy stępują przynajmniej dwie z wymienionych cech:

  • ciśnienie skurczowe > 130 mm Hg lub rozkurczowe > 85 mm Hg lub leczenie nadciśnienia,
  • glikemia net czczo > 5,6 mmol/l (100 mg/dl) luli leczenie cukrzycy,
  • stężenie łriglicetydów >1,7 mmol/l (150 mg/dl),
  • stężenie frakcji I1DL cholesterolu u mężczyzn < 1,03 mmol/l (40 mg/dl), a u kobiet < 1,29 mmol/l (50 mg/dl) lub leczenie hiperlipidemii.

Efektem współistnienia kilku opisanych wyżej zaburzeń jest przedwczesny lub przyspieszony rozwój miażdżycy z jej najpoważniejszymi konsekwencjami - chorobą wieńcową, zawałem serca, udarem mózgu i przedwczesnym zgonem.

Leczenie zespołu metabolicznego polega na leczeniu poszczególnych chorób oraz profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość