Zwężenie zastawki dwudzielnej

Zwężenie zastawki dwudzielnej może mieć charakter organiczny lub czynnościowy (śluzak lewego przedsionka, duża niedomykalność aortalna, ubytek w przegrodzie międzykomorowej, przetrwały przewód tętniczy). Prawidłowo ujście mitralne ma powierzchnię 4-6 cm2. W zależności od wielkości ujścia wadę dzieli się na cztery okresy czynnościowe:

  • powierzchnia ujścia wynosi około 2,5 cm',
  • powierzchnia ujścia 1,5-2,5 cm2,
  • powierzchnia ujścia 1,0-1,5 cm2,
  • powierzchnia ujścia poniżej 1,0 cm2 (zwężenie krytyczne).

Objawy: duszność wysiłkowa, w miarę postępu choroby duszność spoczynkowa i objawy niewydolności prawokomorowej, krwioplucie. Przedmiotowo można stwierdzić „twarz mitralną” (zasinienie policzków i grzbietu nosa), osłuchowo I ton kłapiący, szmer rozkurczowy, trzask otwarcia zastawki, wzmocnienie II tonu naci tętnicą płucną, objawy zastoju w krążeniu małym.

Badania: rtg klatki piersiowej przednio-tylne i boczne (wyrównanie talii serca, ucisk lewego przedsionka na przełyk), EKG (P-mitrale), echokardiografia clopplerowska, badanie przezklatkowe i przezprzełykowe (pozwala na lepszą ocenę wady).

Powikłania: migotanie przedsionków, obrzęk płuc, zatory obwodowe. Postępowanie: objawowe (antagoniści wapnia - werapamil, diltiazem), przy zastoju w krążeniu płucnym małe dawki diuretyków, przy migotaniu przedsionków antykoagulanty. Leczenie operacyjne u chorych klasy III i IV, u chorych klasy II, gdy wystąpią powikłania wady.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość