Zwężenie zastawki trójdzielnej

Może to być wada wrodzona lub nabyta w skojarzeniu z wadami „serca lewego”. Czynnościowe zwężenie występuje przy obecności guza (śluzak) lub skrzepliny w prawym przedsionku.

Objawy są zależne najczęściej od wad „serca lewego”. W izolowanym zwężeniu zastawki trójdzielnej występują objawy związane z prawoko-morową niewydolnością serca: osłabienie, uczucie pełności w prawym pod-żebrzu i nadbrzuszu, poszerzone tętniące żyły szyjne, powiększenie wątroby, wodobrzusze, obrzęki kończyn dolnych, sinica. Zmiany osłuchowe nad sercem nasilają się na szczycie wdechu (objaw Carvallo) i występują u około 25% chorych. Należą do nich szmer rozkurczowy i trzask otwarcia zastawki trójdzielnej przy lewym brzegu mostka i nad wyrostkiem mieczy-kowatym.

Badania dodatkowe: rtg klatki piersiowej - uboższy rysunek naczyniowy, powiększenie prawego przedsionka, poszerzenie żyły głównej górnej. EKG - cechy przerostu prawego przedsionka (P-pulmonale) bez przerostu prawej komory. Ultrasonografia clopplerowska - ocena morfologicznych zmian na zastawce, obniżenia gradientu ciśnienia i pola powierzchni.

Leczenie - plastyka zastawki.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość