nazdrowie

Dołączył(a):
10 maja 2013
Ostatnio na stronie:
10 maja 2013, 16:45
 • Badanie stroikiem

  Wzbudzony stroik należy przystawić i silnie ucisnąć stopkę na czole lub w okolicy ciemieniowej, możliwie dokładnie w linii środkowej ciała. Następnie trzeba zapytać chorego, w którym uchu stroik jest lepiej słyszany. W razie niezdecydowania chorego próbę należy powtórzyć.

  W prz...

  czytaj dalej »

 • Badanie akumetryczne (szeptem)

  Badany staje bokiem do osoby badającej, asysta jedną dłonią zakrywa oczy badanego, a palcem wskazującym drugiej ręki uciska silnie na skrawek, rytmicznie zwalniając i nasilając ucisk. Osoba badająca z odległości 5-6 cm wypowiada szeptem kolejno dobrane słowa, które badany powinien po...

  czytaj dalej »

 • Różne sposoby badania narządu słuchu

  U małych dzieci słuch można zbadać tylko metodami orientacyjnymi; ilościowe badanie można próbować włączyć dopiero w wieku przedszkolnym i szkolnym. W pierwszych tygodniach i miesiącach życia dziecka informację o stanie narządu słuchu dają reakcje odruchowe na bodźce dźwiękow...

  czytaj dalej »

 • Przyczyny uszkodzeń słuchu

  Uszkodzenia słuchu wrodzone:

  • konflikt serologiczny,
  • choroby przebyte przez matkę w okresie ciąży (różyczka, toksoplazmoza),
  • choroby weneryczne,
  • zatrucia przemysłowe,
  • przyjmowanie leków ototoksycznych (np. .streptomycyna, gentamycyna, kanamycyna, chinina, salicylany),
  • głuchota d...

  czytaj dalej »

 • Zasady postępowania farmakologicznego w zawrotach głowy

  Leki stosowane w terapii objawowej przyjęto nazywać anlwertiginosa, Antivertlginosa neuroleptica. Mechanizm działania leków tej grupy obejmuje blokadę receptorów aclrenergicznych i dopaminergicznych w ośrodkach podkorowych mózgu, w wyniku czego dochodzi do hamowania impulsacji z narzą...

  czytaj dalej »

 • Przyczyny zawrotów głowy

  Najczęstszymi przyczynami zawrotów głowy są:

  1) choroby ucha:

  a) ucho zewnętrzne: woskowina, ciała obce, stany zapalne,

  b) ucho środkowe: ostre i przewlekłe zapalenia (trąbka słuchowa, jama bębenkowa, wyrostek sutkowaty), uraz ciśnieniowy,

  c) ucho wewnętrzne: zmiany naczyniowe, o...

  czytaj dalej »

 • Zawrót głowy

  Zawrót głowy obiektywny to taki, w którym poza złudzeniem wirowania własnego ciała lub otoczenia występują obiektywne objawy dodatkowe, jak np. oczopląs, „padanie” lub zbaczanie.

  Zawrót głowy subiektywny jest to zawrót, w którym na pieiwsze miejsce wysuwa się złudzenie wirowan...

  czytaj dalej »

 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

  Etiologia: Powikłanie występuje w przebiegu ostrego lub przewlekłego zapalenia ucha środkowego.

  Objawy kliniczne: silne bóle głowy, nudności, wymioty, złe samopoczucie, wysoka temperatura, pogarszający się stan ogólny, objawy oponowe, stan przewlekłego zapalenia ucha środkowego, ze...

  czytaj dalej »

 • Zapalenie błędnika

  Etiologia: zapalenie i toksyczne uszkodzenia części błoniastej błędnika występujące w przebiegu ostrego lub przewlekłego zapalenia ucha środkowego.

  Objawy kliniczne: powikłanie zaczyna się nagie obezwładniającymi zawrotami głowy, z oczopląsem w stronę ucha chorego, upośledzeni...

  czytaj dalej »

 • Porażenie nerwu twarzowego

  Etiologia: ostre zapalenie ucha środkowego, zwłaszcza u dzieci, a także perlakowe stany zapalne ucha.

  Objawy kliniczne: charakterystyczne dla porażenia obwodowego nerwu twarzowego, czyli uszkodzenia wszystkich trzech gałązek nerwu, jest niedo-mykanie powieki, niesymetryczne napięcie mi...

  czytaj dalej »