AIDS

AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności) jest ciężką chorobą pojawiającą się w późnej fazie zakażenia HIV u dzieci i dorosłych nie-poddanych leczeniu antyretrowirusowemu lub nieprawidłowo stosujących leki.

Etiologia-, u dorosłych wieloletnie, a u dzieci zakażonych wertykalnie -wielomiesięczne zakażenie HIV doprowadzające do głębokich zaburzeń odporności komórkowej i humoralnej, umożliwiających ciężkie zakażenia bakteryjne, grzybicze, pierwotniakowe oraz rozwój nowotworów.

Objawy kliniczne: długotrwała wysoka gorączka, wielotygodniowa biegunka, szybkie chudnięcie, nawracające zakażenia, zaburzenia świadomości u nieleczonej antyretrowirusowo osoby HIV-dodatniej budzą podejrzenie AIDS; stan miejscowy jest niecharakterystyczny, zbliżony do stanu chorych z chorobą rozrostową lub nowotworową.

Postępowanie-, istnieje obowiązek zgłoszenia do wojewódzkiego inspektora sanitarnego, skierowanie na oddział zakaźny wyspecjalizowany w problematyce HIV/AIDS i będący ośrodkiem referencyjnym leczenia antyretro-wirusowego - w celu ustalenia rozpoznania i podjęcia długofalowych decyzji terapeutycznych.

Uwaga! Lekarz rodzinny nie może okazywać lęku, odrazy, potępienia ani odmówić udzielenia pomocy medycznej osobie HlV-dodatniej, ponieważ jej stan niczym nie różni się od stanu chorych na inne choroby zakaźne, a ryzyko zawodowego zakażenia HIV jest zbliżone do zera. 

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość