Audiometria obiektywna ERA

Audiometria obiektywna ERA (Electric Response Audiometry) nie wymaga czynnej współpracy badanego. Po podaniu przez słuchawki krótkich bodźców dźwiękowych („klik”) pojawiają się w drodze słuchowej niskonapięciowe sygnały bioelektryczne, „zbierane" odpowiednio rozmieszczonymi elektrodami, które są następnie sumowane i interpretowane przez komputer, co pozwala uzyskać krzywe charakteryzujące typ i głębokość uszkodzenia słuchu.

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość