Badanie akumetryczne (szeptem)

Badany staje bokiem do osoby badającej, asysta jedną dłonią zakrywa oczy badanego, a palcem wskazującym drugiej ręki uciska silnie na skrawek, rytmicznie zwalniając i nasilając ucisk. Osoba badająca z odległości 5-6 cm wypowiada szeptem kolejno dobrane słowa, które badany powinien powtarzać. Jeśli ich nie słyszy lub odpowiada błędnie, badający cicho zbliża się, aż do momentu, kiedy badany prawidłowo powtórzy słowa.

Wynik badania zapisuje się w postaci ułamka, podając w liczniku odległość, z której badany słyszał szept, a w mianowniku odległość, z której dany zestaw powinien być prawidłowo słyszalny.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość