Badanie stroikiem

Wzbudzony stroik należy przystawić i silnie ucisnąć stopkę na czole lub w okolicy ciemieniowej, możliwie dokładnie w linii środkowej ciała. Następnie trzeba zapytać chorego, w którym uchu stroik jest lepiej słyszany. W razie niezdecydowania chorego próbę należy powtórzyć.

W przewodzeniowych uszkodzeniach słuchu stroik będzie lepiej słyszany w uchu chorym, a w przypadkach np. obustronnego uszkodzenia przewo-dzeniowego - w uchu gorzej słyszącym.

W uszkodzeniach odbiorczych stroik będzie słyszany głośniej w uchu zdrowym lub lepiej słyszącym.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość