Bruceloza

Etiologia: pałeczki Brucella obecne w mleku i w wodach płodowych kóz, owiec, bydła rogatego. Aktualnie znacznie wyższe ryzyko zakażenia w Azji niż w Polsce. Bruceloza jest chorobą zawodową weterynarzy i hodowców bydła.

Objawy) kliniczne: rzadka postać ostra przebiega z wysoką gorączką, zlewnymi potami, skrajnym osłabieniem, bólami stawów i jąder, powiększeniem wątroby i śledziony. Częstsza postać przewlekła powoduje znaczne dolegliwości „reumatyczne", zespoły korzeniowe, zapalenie jąder, osłabienie słuchu, zapalenie wątroby - bez gorączki, Wielonarządowe dolegliwości i objawy u osoby zawodowo zajmującej się zwierzętami mogą sugerować brucelozę - typowe objawy nie istnieją

Postępowanie: zgłoszenie do PIS. Dodatnie badania serologiczne (odczyn aglutynacyjny Wrighta i OWD) ukierunkowują podejrzenie, ale ostateczne rozpoznanie wymaga szerokiej diagnostyki w warunkach szpitalnych.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość