Choroby o geriatrycznie odmiennym przebiegu

Drugą grupę schorzeń towarzyszących starości stanowią choroby spotykane także u osób młodszych (choć rzadziej); cechują się one częstością wyraźnie narastającą z wiekiem i specyficznym przebiegiem u seniorów.

Dotyczy to nadciśnienia tętniczego, niedokrwiennej choroby serca, niewydolności krążenia, a także cukrzycy i miażdżycy.

Nadciśnienie tętnicze. Europejskie i polskie wytyczne przeciwnaclciśnie-niowe dla lekarzy pierwszego kontaktu wymieniają nadciśnienie u osób starszych jako jeden ze szczególnych stanów. Podkreślają także, że nadciśnie-niowe powikłania sercowo-naczyniowe można zredukować także u seniorów skutecznym leczeniem hipotensyjnym. Do obniżenia ciśnienia należy dążyć stopniowo, a pomiary przeprowadzać u pacjenta także w pozycji stojącej ze względu na możliwość niebezpiecznej w tym wieku hipotonii. Ponadto terapia hipotensyjna powinna uwzględniać u starszych także towarzyszące stany chorobowe.

Charakterystyka nadciśnienia tętniczego w okresie starości:

1.Granica nadciśnienia ( -140 mm Hg, ewentualnie > 90 mm Hg) obowiązuje we wszystkich przedziałach wieku.

2.Częstość nadciśnienia (z przewagą izolowanego skurczowego) sięga po 60. roku życia nawet 80% (kobiety).

3.Pomiary ciśnienia w tym wieku może zakłócać pseudonadciśnienie (ucisk twardej tętnicy wymaga większego nacisku niż przerwanie przepływu ki^wi) oraz występowanie przerwy osłuchowej, co może obniżać wynik pomiaru.

4.Charakterystyczna jest znaczna chwiejność parcia krwi ze skłonnością do hipotonii na stojąco, po lekach i po posiłkach.

5.Nadciśnienie pojawiające się dopiero w tym wieku może być następstwem miażdżycowych zwężeń tętnic nerkowych.

6.Objawy są bardzo zmienne i zawodne, czasem dopiero całodobowe monitorowanie ciśnienia (ABPM) pozwala na pewną diagnozę.

7.Ryzyko powikłań naczyniowych jest w okresie starości znacznie większe, gdyż wiek powyżej 55 lat dla mężczyzn i 65 lat dla kobiet stanowi istotny czynnik zagrożenia.

8.Bezlekowepostępowanie przeciwnadciśnieniowe jest u seniorów mało skuteczne.

9.Leczenie hipotensyjne najlepiej prowadzić według zasady start low-go slow — zaczynając od małych, stopniowo zwiększanych dawek racjonalnie dobranego leku.

10.Osoby z nadciśnieniem w okresie starości wymagają wyjątkowej dokładności w postępowaniu i częstszych kontroli lekarskich niż osoby młode.

Choroba niedokrwienna serca. Choroba wieńcowa u osób w wieku podeszłym charakteryzuje się narastającą z wiekiem częstością, bezbólo-wym przebiegiem, nietypową symptomatologią oraz znacznie gorszym rokowaniem.

W dziedzinie terapii na podkreślenie zasługuje eliminowanie starości z wykazu przeciwwskazań do leczenia inwazyjnego.

Niewydolność krążenia. Wyróżnia się znacznym odsetkiem niewydolności typu rozkurczowego z niekorzystnym reagowaniem na leki inotropowo dodatnie.

Zaburzenia regulacyjne. Cukrzyca typu 2 jest klasycznym, geriatrycznym wariantem zaburzonego metabolizmu. Odwodnienie organizmu wynika z osłabienia wrażliwości osmoreceptorów, unikania przez seniorów dostatecznego picia płynów.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość