Chorowanie osób starszych

Trzecim problemem starości, czyli procesami chorobowymi, zajmuje się gerontologia kliniczna (geriatria). Fizjopatologiczne zmiany starcze, zarówno strukturalne, jak i czynnościowe (spadek obronności, wydolności adaptacyjnej i autonaprawczych możliwości organizmu), wpływają wraz z innymi elementami na przebieg chorowania seniorów, powodując istotną odmienność występowania i przebiegu schorzeń w tym wieku.

Na przebieg chorowania seniorów mają wpływ:

a) wymienione zmiany starcze,

b) charakterystyczna epidemiologia z narastającą z wiekiem zapadalnością oraz wielochorobowością (według GUS w Polsce przypada średnio 3,6 przewlekłej choroby na każdą osobę starszą),

c) niewydolność rozpoznawcza - diagnozowanie zbyt późne, bez chętnej współpracy chorego, zebrane dane bywają niepewne, nie zawsze prawidłowo interpretowane - „wynik stosowny do wieku”, znaczna tolerancja wyników patologicznych, trudne różnicowanie - starość czy choroba, która choroba jest najważniejsza przy równoczesnym występowaniu kilku chorób,

d) specyficzny u osób starszych przebieg procesów chorobowych z bardzo niepewnym rokowaniem, znacznie wyższymi kosztami leczenia, wydłużonym okresem zdrowienia oraz bardzo trudną i rzadko do-stępną rehabilitacją.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość